Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2021)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2021

Bakterie-flagellen ogT3SS
De fantastiske fire
Designet for et formaal - hem
Diskontinuerlig fossilregister
Evolusjon forklares best ved ingenioerkunst
Forbloeffende roller for ikke-kodende DNA
Fugler er ikke levende dinosaurer
Guds hypotesen vs ateistisk fornektelse
Hvordan materialister stoler paa ID
Ingenioerbaserte modeller bedre enn felles avstamning
Ingenioerfag reddet biologien fra evolusjonsteorien
Intelligens og karbonbalansen
Kjaerlighet og darwinisme
Kosmos -ikke uten hensikt
Kroppsplan krever en plan
Likhetstrekk ved darwinisme og trans-ideologien
Luskin om Craigs Adam-bok Del 1
Luskin om Craigs Adam-bok Del 2
Luskin om Craigs Adam-bok Del 3
Luskin om Craigs Adam-bok Del 4
Luskin om Craigs Adam-bok Del 5
Modellering av fininnstilling i biologien
Om turbiner og pumper-Mirakel i cellen
Raske og uunngaaelige nyttige evolusjonsmutasjoner
Rubisco -molekylmaskinen bak karbonbalansen
Tre store fremskritt i 2021
Tre vekkere for tradisjonell darwinisme
Ventetider for koordinerte mutasjoner