Gudshypotesen vs. ateistisk fornektelse
Av Michael Egnor, oversatt herfra.

Nebula tåkenBilde 1. Nebula tåken


Min venn og kollega Stephen Meyer har et suverent essay på The Federalist -lenke, om de viktigste vitenskapelige oppdagelsene i det siste århundret som tydelig peker på Gud. Dr. Meyer påpeker at en stor andel av unge ateister i dag oppgir vitenskap som en årsak til deres vantro om Gud, og det er fordi mange ateistforskere offentlig har misbrukt moderne vitenskapelige funn for å miskreditt troen på Gud. Det offentlige torget er fullt av bøker og artikler skrevet av ateistforskere og hevder at kosmologi eller genetikk eller evolusjon, riktig forstått motbeviser Guds eksistens. Disse ateistforskerne misforstår tydelig implikasjonene av vitenskapen sin; de kunne ikke ta mer feil. Som i sin nye bok, Return of the God Hypothesis, peker Dr. Meyer på tre spesielt tydelige fremskritt innen moderne vitenskap.

 

Det store smellet (Big Bang)

Bilde 2. Universets utvidelse etter Big Bang


Big BangDen første er oppdagelsen av Big Bang, som ble varslet av Einsteins gravitasjonslikninger og deretter bekreftet av den belgiske presten og fysikeren Georges LemaĆ®tre og Mount Wilson Observatory astronom Edwin Hubble og mange fysikere og astronomer som jobbet med dem. Eksistensen av et øyeblikk av begynnelsen av vårt univers i et nesten uforståelig massivt utbrudd av lys og energi, stemmer forbausende overens med troen på universets skapelse fra de jødiske, kristne og islamske tradisjonene. Som fysiker og nobelprisvinneren Arno Penzias observerte, som ga det mange mener er det avgjørende beviset for Big Bang, -at de beste dataene vi har [angående en begynnelse] er nøyaktig det jeg ville ha spådd, hadde jeg ikke annet å gå på enn de første fem (Mose)bøkene, Salmene og Bibelen som helhet.
Samvittigheten mellom den bibelske beskrivelsen av skapelsen og Big Bang-teorien er forbløffende.

Som fysikeren Robert Jastrow bemerket:
For øyeblikket virker det som om vitenskapen aldri vil være i stand til å løfte gardinene på skapelsens mysterium. For forskeren som har levd etter sin tro på fornuftens kraft, ender historien som en dårlig drøm. Han har skalert fjell av uvitenhet; han er i ferd med å erobre den høyeste toppen; mens han trekker seg over den siste klippen, blir han møtt av en gjeng teologer som har sittet der i århundrer.
Bare et hardbarket avslag på objektivt å vurdere bevisene, vil føre til at forskere benekter at bevisene fra Big Bang-kosmologien sterkt støtter Guds eksistens som tradisjonelt forstått av de store monoteistiske trosretningene.

Bilde 3. Universets finjustering

FininnstillingKosmisk finjustering
Dr. Meyer diskuterer også den bemerkelsesverdige finjusteringen av de fysiske konstantene i universet, som er nødvendig for livets eksistens. Hvis noen av disse fysiske verdiene til og med var litt forskjellige (av det de er), ville ikke menneskeheten ha dukket opp. Det er som om noen ventet oss og rigget til fysikken i universet for å sikre at vi ble skapt.
Som svar på dette overveldende beviset for Guds eksistens, har ateister trukket seg tilbake til teorien om multiverset. Jeg har skrevet her om den mangelfulle multivers teorien for å redegjøre for antropisk finjustering. I tillegg bemerker Meyer at selv om multiverset var et sammenhengende konsept og faktisk eksisterte, ville det fortsatt forutsette en intelligens som gjorde dets eksistens mulig. Det er ikke mulig å komme vekk fra hva Thomas Aquinas anerkjente som en Første Beveger, en første årsak, en nødvendig eksistens og en i ntelligent designer. Du får ikke et univers - eller et multivers - fra ingenting.

Biologisk informasjon
Den tredje vitenskapelige oppdagelsen i det siste århundret som utvetydig peker på Gud, er oppdagelsen av den enorme informasjonen som er kodet i DNA. Den genetiske koden er ganske analog med en datakode og til og med et språk - den har for eksempel tegnsetting. Det er en plan for livet, og hver tegning forutsetter en designer.

 

Bilde 4. Fra filmen Contact


Fra ContactFor å forstå kvelertaket som blind motstridende ateisme har for mange moderne forskere, bør du vurdere at med oppdagelsen av den genetiske koden hos DNA-forskere ikke umiddelbart anerkjente bevisene for intelligent design. I enhver annen vitenskapelig oppdagelse - i oppdagelsen av gjenstander i rommet eller meningsfulle språklige signaler eller koder fra andre galakser - ville slutningen av design umiddelbart bli anerkjent og allment akseptert. Det er ironisk at den intelligente designfornekteren Carl Sagan skrev en roman med navnet Contact -lenke, der forskere utledet eksistensen av en utenomjordisk intelligent sivilisasjon, basert på oppdagelsen av et mønster i et signal, mottatt av et radioteleskop. Sagan forstod ikke at denne fantastiske oppdagelsen allerede hadde skjedd i det virkelige liv - tegningen ble ikke oppdaget i rommet, men den ble heller oppdaget i 1953 i DNA i levende celler -lenke. DNA-tegningen er nøyaktig den slags bevis for intelligent design som Sagan bekreftet i sin roman. Hans ateisme blindet ham for denne virkeligheten.


Vitenskapen er full av bevis for Gud, og særlig vitenskapelig oppdagelse i det 20. århundre var en milepæl i den lange historien om akkumulering av bevis for en skaper. Det er en skandale at ateisme har et så emosjonelt og intellektuelt grep om så mange forskere at det ødelegger vitenskapen deres og får dem til å benekte det som er åpenbart for enhver objektiv forsker.

 

Oversatt av Asbjørn E. Lund