Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2019)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2019

Allment nederlag for junk-DNA
Bakterie-flagellen til hjelp - igjen
Behe og ikke-reduserbar kompleksitet -igjen
Behe svarer Lenski kritikk -Del 3
Behe svarer kolleger-Del 1
Behe svarer kolleger-Del 2
Behe svarer kolleger-Del 3
Biologi med fremsyn
Biomimetikk og design
Cellens design -oppsamling
Darwinistiske anomalier akkumuleres
Darwins etsende ide
Demonen i maskinen
Den ideologiske naturen ved darwinistisk evolusjon
Design av det menneskelige nervesystemet
Design seleksjon vs naturlig seleksjon
Devolusjon er naturlig
Drivende mot den vidunderlig nye verden
Droem og virkelighet
En vitenskapelig metode for designdeteksjon
Epigenetiske problemer hos dyr og planter
Er et stort univers et problem
Evolusjonens Watergate-problem
Foelg bevisene uansett hvor det leder
Fra Summer Seminars Wells og Ewert
Fri vilje fornektelse
Fuglehjerne -komprimert
Genetiske overraskelser
Hensikt og essens i naturen
Histonkoden -en utfordring for evolusjon
Hoene-egg problematikk
ID-Oppdatering
Intervju Nelson om ORFAN-gener
Kunstig Intelligens KI-kirke
Kunstig intelligens og nevrovitenskap
Langt fra junk-DNA
Larver som flyr -og kontrollteori
Livets opprinnelse og offentlig utdanning
Lokk over ciklide-evolusjon
Luktesans krever optimalisert skalerbar nettverkskrets
Manglende forklaring -fugleevolusjon
Menneskets gjenopprettelse - Lewis
Molekylaere motorer danner spiraltrapp
Molinisme og evolusjonsteori -bekrefter de hverandre
Naturen samvirker mot darwinismen
Ny definisjon av vitenskap
Omfattende ATP-design
Overdrivelse-testet baklengs
Refleksjoner og id-undergrunnsbevelse
Sannhet-godhet-skjoennhet
Sinne mot Darwin-frafall
Skjoennhet sannhet godhet
Slutning til beste aarsak -Feilkilder
Smarte design i naturen
Testing av d-evolusjon
Tre ting materialister ikke klarer seg uten
Ulykkelig par
Vis meg kjemien til abiogenese
Vitenskapelig humanisme