Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2019)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2019

Allment nederlag for junk-DNA
Bakterie-flagellen til hjelp - igjen
Behe og ikke-reduserbar kompleksitet -igjen
Behe svarer Lenski kritikk -Del 3
Behe svarer kolleger-Del 1
Behe svarer kolleger-Del 2
Behe svarer kolleger-Del 3
Biologi med fremsyn
Biomimetikk og design
Cellens design -oppsamling
Darwinistiske anomalier akkumuleres
Demonen i maskinen
Design seleksjon vs naturlig seleksjon
Devolusjon er naturlig
Droem og virkelighet
Epigenetiske problemer hos dyr og planter
Er et stort univers et problem
Fri vilje fornektelse
Fuglehjerne -komprimert
Genetiske overraskelser
Histonkoden -en utfordring for evolusjon
Hoene-egg problematikk
ID-Oppdatering
Kunstig Intelligens KI-kirke
Kunstig intelligens og nevrovitenskap
Manglende forklaring -fugleevolusjon
Molinisme og evolusjonsteori -bekrefter de hverandre
Naturen samvirker mot darwinismen
Ny definisjon av vitenskap
Overdrivelse-testet baklengs
Refleksjoner og id-undergrunnsbevelse
Sannhet-godhet-skjoennhet
Skjoennhet sannhet godhet
Slutning til beste aarsak -Feilkilder
Smarte design i naturen
Testing av d-evolusjon
Ulykkelig par
Vis meg kjemien til abiogenese
Vitenskapelig humanisme