Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2019)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2019

Allment nederlag for junk-DNA
Biomimetikk og design
Cellens design -oppsamling
Darwinistiske anomalier akkumuleres
Epigenetiske problemer hos dyr og planter
Er et stort univers et problem
Fri vilje fornektelse
Histonkoden -en utfordring for evolusjon
Kunstig Intelligens KI-kirke
Overdrivelse-testet baklengs
Refleksjoner og id-undergrunnsbevelse
Sannhet-godhet-skjoennhet
Skjoennhet sannhet godhet
Vitenskapelig humanisme