Å gå glipp av poenget: Koder er ikke produkter fra fysikk
Oversatt herfra.


Utførlige utkast for å forklare opprinnelsen til den genetiske koden, fra lovene i fysikk og kjemi misser hele poenget om koder: Opprinnelsen til informasjon. ID-bøker gjør dette tydelig, som i Signatur i cellen av Stephen Meyer, og The Mystery of Life’s Origin: The Continuing Controversy (utvidet opptrykk) av Thaxton, Bradley og Olsen og medvirkende forfattere. Uansett om det er bevisst eller ikke, fortsetter forskere om livets opprinnelse å ignorere hovedpoenget om koder: en kode er en melding, og en melding forutsetter et sinn. Omvendt, hvis en materiell prosess kan forklare arrangementet av byggesteiner i en sekvens, er det ikke en kode.
Koder kan bruke materielle byggesteiner, for eksempel bokstaver på en utskrevet side eller radiopulser gjennom rommet, men essensen av en kode er informasjonen den formidler. Essensen av en melding er den tiltenkte betydningen fra sendebudet. Betydningen kan være live eller programmert. I begge tilfeller formidler en kode et sinns fremsyn i den hensikt å kommunisere.


Med all insistering om dette grunnleggende aspektet ved koder fra ID-forskere de siste 36 årene (og mer), er det trist å se andre forskere fortsetter å utdype feilslutningen om at koder kan komme fra sanseløse prosesser. Hvis det var sant, ville det tilsvare et mirakel. Hvis andre ønsker å avfeie 'miraklene', de mener at intelligent design krever, hva skal designforkjemperne si om evolusjonistenes tilfeldighets-mirakler? Hvis andre ønsker å begrense sitt forklarende verktøysett til 'naturlige lover', hva med sannsynlighetslovene?


Sak 1: Koder fra termodynamikk
I Quarterly Reviews of Biophysics her, prøver Klump, Völker og Breslauer å argumentere for at den eksisterende DNA-koden naturlig ble valgt som den mest optimale for energistabilitet -. At naturlig utvalg er den tiltenkte betydningen, fremgår tydelig av tittelen: "Energikartlegging av den genetiske koden og genomiske domener: implikasjoner for kodeutvikling og molekylær darwinisme." Med andre ord foreslår de at naturlig seleksjon utvidet seg til prebiotisk liv, til tross for den vanlige forståelsen av at nøyaktig replikering er en forutsetning for naturlig seleksjon. I dette tilfellet foretar termodynamiske lover utvalget. Dette blir tydeliggjort i tittelen på en nyhet fra Rutgers University, "Genetic Code Evolution and Darwins Evolution Theory Should consider DNA an 'Energy Code' - 'Overlevelse til den mest egnede' fenomenet er bare en del av evolusjonsligningen." Men hvordan dukker mening (semantikk) opp i en 'energikode' skapt av 'molekylær darwinisme'? Hypotesen deres ignorerer dette kravet fullstendig.


"Opprinnelsen til evolusjonen av DNA-genetisk kode og utviklingen av alle levende arter er innebygd i de forskjellige energiprofilene til deres molekylære DNA-tegninger. Under påvirkning av termodynamikkens lover utviklet denne energikoden seg fra et astronomisk antall alternative muligheter til en nesten enestående kode på tvers av alle levende arter. "

Forskere undersøkte denne såkalte 'universelle gåten', og undersøkte opprinnelsen til den forbløffende observasjonen om at den genetiske koden utviklet seg til en nesten ensartet tegning, som oppsto fra billioner av muligheter.
Forskerne utvidet grunnlaget for landemerket 'overlevelse av den sterkeste' darwinistiske evolusjonsteorien til å omfatte 'molekylær darwinisme'. Darwins revolusjonerende teori er basert på generasjonsutholdenheten til en arts fysiske egenskaper, som gjør at den kan overleve i et gitt miljø gjennom 'naturlig utvalg'. Molekylær darwinisme refererer til fysiske egenskaper som vedvarer gjennom generasjoner fordi regionene i molekylært DNA som koder for disse egenskapene er uvanlig stabile. [Vekt lagt til.]


Argumentasjonen deres ligner på multivers-hypotesen: ut av 'billioner av muligheter' ble et univers naturlig valgt, med forhold som tillater et komplekst liv - og her er vi! I historien om 'molekylær darwinisme', 'valgte' termodynamikkens lover arrangementer av DNA-byggesteiner som var stabile og presto! Funksjonell informasjon! Derfor bruker alle livsformer det! (Legg merke til manglende følgeslutning.)
Folkene på Rutgers nevner ikke informasjon, og de nevner bare funksjon på en konstaterende måte, og antyder at 'molekylær darwinisme' kan aktivere eller favorisere biologiske funksjoner.
Ulike DNA-regioner kan utvise differensielle energisignaturer som kan favorisere fysiske strukturer i organismer som muliggjør spesifikke biologiske funksjoner, sa Breslauer.


Følgende sitat fra papiret må leses for å bli verdsatt som et klassisk eksempel på akademisk gobbledygook. Kort sagt, utleder de den genetiske koden fra termodynamikkens andre lov, selve loven som nedbryter informasjon!
Når den ikoniske DNA-genetiske koden uttrykkes i form av energidifferensialer, observerer man at informasjon som er innebygd i kjemiske sekvenser, inkludert noen biologiske utfall, korrelerer med særegne fri energiprofiler. Spesielt finner vi sammenhenger mellom kodonbruk og kodonfri energi, noe som tyder på et termodynamisk utvalg for kodonbruk. Vi finner også sammenhenger mellom det som regnes som gamle aminosyrer og høye verdier for kodonfri energi. Slike korrelasjoner kan reflektere den sekvensbaserte genetiske koden som grunnleggende kartlegges som en energikode. I et slikt perspektiv kan man se for seg den genetiske koden som består av sammenlåsende termodynamiske sykluser som tillater kodoner å 'utvikle seg' fra hverandre gjennom en serie sekvensielle overganger og transversjoner, som påvirkes av et energilandskap modulert av både termodynamiske og kinetiske faktorer . Som sådan kan tidlig utvikling av den genetiske koden delvis ha vært drevet av differensiell energetikk, i motsetning utelukkende av funksjonaliteten til ethvert genprodukt. I et slikt scenario kan evolusjonstrykk delvis stamme fra optimalisering av biofysiske egenskaper (f.eks. relative stabiliteter og relative rater), i tillegg til det klassiske perspektivet av å være drevet av en fenotypisk adaptiv fordel (naturlig utvalg). Slik kartlegging av differensiell energi av den genetiske koden, så vel som større genomiske domener, kan gjenspeile et energisk løst og utviklet genomisk landskap, i samsvar med en type differensial, energidrevet ‘molekylær darwinisme’. Det bør ikke være overraskende at utviklingen av koden ble påvirket av differensiell energetikk, da termodynamikk er den mest generelle og universelle grenen av vitenskapen som opererer over alle tids- og lengdeskalaer.


Stabiliteten til en DNA dobbel helix har ingen sammenheng med informasjonsinnholdet. Antagelig kan en repeterende sekvens av A-G-T-C-A-G-T-C gjennom hele strengen være den mest stabile av alle, men den vil ikke formidle noe budskap og ikke ha noen funksjon. En 'energikode' som slo seg ut av entropi, ville aldri oversettes, med en sofistikert funksjon, til en molekylær maskin . Forfatterne antar at fordi den eksisterende koden er stabil og har potensial til å være informasjonsrik, vil den naturlig bli utvalgt, for å være rik på informasjon. Dette er tull. Vil fremveksten av handlekurver som er mer stabile med fire hjul i stedet for tre hjul garantere at de blir fylt med dagligvarer? Ingen retorikk kan forsvare en slik ide.


Forfatterne innser at hypotesen deres har en lang vei å gå:
Neste trinn inkluderer omgjøring og kartlegging av den menneskelige genomets kjemiske sekvens til et 'energigenom', slik at DNA-regioner med forskjellige energistabiliteter kan korreleres med fysiske strukturer og biologiske funksjoner.
Lykke til med det. Ingen undersøkelser kan rettferdiggjøre et feilaktig premiss.


Tilfelle 2: Naturlige sekvenser
Et annet artikkel -her prøver å få koder etter materielle prosesser. Det finnes i PNAS av Inouye et al., “Evolution of the genetical code; Bevis fra serin-kodon bruk, ulikhet i Escherichia coli. ” Dette teamet spretter av begrepet synonyme kodoner, der en aminosyre kan representeres av to til seks kodoner. Koden for serin kan for eksempel representeres av AGU / C (en "boks") eller UCU / C / A / G (en annen boks). Dette er det eneste tilfellet hvor det tar to basissubstitusjoner å flytte fra den ene boksen til den andre. "å tyde hvordan dette ble, til vil gi viktig innsikt i livets opprinnelse og den genetiske koden," lover de.


Forfatterne prøver å ordne aminosyrer i fylogenetiske trær. Ved livets opprinnelse var bare syv aminosyrer i bruk, foreslår de; deretter forgrenet alanin seg inn i den andre esken for serin, og så videre. De antar at de med de mest synonyme kodonene utviklet seg først, og senere de med enkeltkodoner. De teller hvor mange aminosyrearter som finnes i bakterier, og de begynner å utarbeide et scenario for hvordan den genetiske koden utviklet seg. Merkelig fraværende er ordet informasjon i ordningen. Hvordan oversettes disse kodonene til en funksjon? De tilegner seg det! Opplysningstiden har demret!
Substitusjon av Ala-rester med Ser gjør ikke bare et protein mer hydrofilt, men kan i noen tilfeller også føre til at et protein får en enzymatisk funksjon eller gi et sted for proteinmodifisering, slik som fosforylering og acetylering.

Det gir ingen mening å fortsette denne forestillingen. Det hele er blandet sammen.
Derfor er det videre spekulert i at Ser-rester kodet av AGU eller AGC i proteiner opprinnelig hadde forskjellige funksjoner fra Ser-rester kodet av UCX. Siden da har de to forskjellige settene med Ser-kodoner blitt grundig blandet under evolusjonen.


Ikke les denne artikkelen som den vitenskapelige metoden på jobben. Les det som en godnatt-historie.
Ser vi på kodontabellen (tabell 1), ser vi ut til å kunne tyde skjulte historier om hvordan genetiske kodoner utviklet seg. Basert på hypotesen om at den enkleste og dermed mest primitive aminosyren blant de 20 aminosyrene er GGX eller Gly, foreslås kodonene for andre aminosyrer å ha utviklet seg fra GGX. I det andre trinnet av kodonutvikling dukket det opp nye sett med kodonene for syv aminosyrer….
Dukket opp. Ja barn, takket være Darwin, vet vi at koder og andre vidunderlige ting kan komme ut av materien - helt av seg selv.


Men som å koble en skjøteledning til seg selv, er det ingen kraft som "dukker opp" i systemet - unntatt via spekulative historier i materialistenes forestillinger. Meyer, Thaxton og de andre forblir rettferdiggjort: kraften i en kode flyKraften i en kode
Materialister som begrenser seg til Darwins mekanisme, fortsetter å strebe etter naturlige måter å få koder på. De ser på energi. De ser på byggesteiner. De kobler byggesteiner til energi. Mter bare når den er koblet til informasjon.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjrøn E. Lund