Hensikt og essens i naturen:
Podkast kan lyttes til/lastes ned her.

Mens du lytter -kan du tenke over flg:
Vitenskap forutsetter og impliserer filosofiske konsekvenser, om ikke alle vitenskapsfolk ser det.

Naturen har visse maskinlike eller organiske trekk. Maskiner er jo sammensatt av deler, men kjernen i materialistisk tenkning er at vi kan beskrive helheten fullstendig ved hjelp av delene. Alt er satt sammen av små partikler i bevegelse, som påvirker hverandre på maskinlikt vis. Det var fornektelse av teleologi og essens, som kjennetegner det maskinmessige synet på naturen.

Det finnes ulike former for teleologi: Innebygd eller ekstern teleologi, en liane har en innebygd hensikt, men om flere lianer surres sammen så får de en eksternt påvirket teleologi (f.eks. bære en person).

{Som en analogi: Om flere aminosyrer settes sammen i rett kode, får vi et protein, som utøver en funksjon ut fra en bakenforliggende hensikt, noe som vitner om en eksternt påvirket teleologi. Oversetters tilføyelse.}

Thomas 5. vei, gir en indirekte vei mellom teleologi og eksistensen av en guddommelig bevissthet.

Alt i naturen har finale årsaker og innehar sin egen essens (vesenskjennetegn- det som gjør den til det den er).

 

Kommentert av Asbjørn E. Lund