Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2018)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2018

Ateist skaper sak for Gud
Descartes blunder
Design-trick fra naturen
Det menneskelige oye
Embryonisk utvikling
Er et foerste menneske-par mulig
Er vitenskapen objektiv
Erobret fisk land som vrakgods
Fra oksygen-til-kreft-teori
Frankenstein-advarselen
Fysikkens levende mestere
Geneditering-bredt belyst
Genomet og dets opprinnelse
Gud-i-hullene-Meyer
Homo eller Pan - sapiens
Homologi argument-redusert
Hva er livet
Hvalfossiler i Adam and the Genome
Hvilken evolusjons kontrovers
Ikke-funksjonelle pseudogener
Ikke-reduserbar kompleksitet maskin-sammensetning
Ingredienser ulikt liv
Jorda enda mer privilegert
KSI i hundespytt og tre
Kambrisk vippepunkt-teori
Leisola-Heretic
Leisola-om ytringsfrihet
Loven om null magi
Menneskelig genetisk mangfold
Newton om design
Nye proteinfolder i Adam and the Genome
OS og PV hos menneske-ape
Om abstrakter i sinnet
Protein design
Selvkontroll i naturvitenskapen
To evolusjonister velter evolusjonsteorien
Universaler og abstrakter
Universet gjenspeiler et sinn
Vitenskap som dogmer