Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2018)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2018

Adam og Eva mulige
Aquinas 5 argumenter og evolusjon
Astrofysikken og liv
Ateist skaper sak for Gud
Casestudie i forutinntatthet
Cellekjernen i 4-D
Cellemembraner -dynamisk design
Descartes blunder
Design-trick fra naturen
Det menneskelige oye
ET og Tyngdekraften
Embryonisk utvikling
Empirisk oppdagbart
En celle -mange vev -hvordan
Er et foerste menneske-par mulig
Er vitenskapen objektiv
Erobret fisk land som vrakgods
Evolusjon og Trump
Fra oksygen-til-kreft-teori
Frankenstein-advarselen
Fysikkens levende mestere
Gen-sekvenser og arters alder
Geneditering-bredt belyst
Genetikk uten epi foran -ufullstendig
Genomet og dets opprinnelse
Gjendrevet paastand om Kambrium
Gud-i-hullene-Meyer
Homo eller Pan - sapiens
Homologi argument-redusert
Hva er livet
Hvalfossiler i Adam and the Genome
Hvilken evolusjons kontrovers
ID og MN
ID og utviklingsdebatten i 2017
Ikke-funksjonelle pseudogener
Ikke-reduserbar kompleksitet maskin-sammensetning
Ingredienser ulikt liv
Intelligent Design oppdagbart
Jorda enda mer privilegert
KSI i hundespytt og tre
Kambrisk vippepunkt-teori
Koder med romlig informasjon
Konvergens og felles avstamning
Leisola-Heretic
Leisola-om ytringsfrihet
Levende fossiler -under angrep
Loven om null magi
Manglende grunnlag innovasjon og funksjonalitet
Menneskelig genetisk mangfold
Motbevis mot smaa gradvise mutasjoner
Newton om design
Nye proteinfolder i Adam and the Genome
OS og PV hos menneske-ape
Om abstrakter i sinnet
Om bad-design
Om kromosom2 og marionettpropaganda
Opprinnelse til Mitokondriene-motbevist
Protein design
Selvkontroll i naturvitenskapen
To evolusjonister velter evolusjonsteorien
Universaler og abstrakter
Universet gjenspeiler et sinn
Vitenskap som dogmer