Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2018)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Stoff som blir oversatt finner du under her, -om spesielle ønsker gi beskjed.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2018

Design-trick fra naturen
Hvalfossiler i Adam and the Genome
Ingredisenser ulikl liv
Newton om design
Protein design
Universaler og abstrakter