Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2018)

Her finner du en del kortere artikler fra evolutionnews.org.

Foretrekker du å lese ut fra interesse, velg ut fra hva du er opptatt av -her.


/Ev-News-2018

Adam og Eva mulige
Aquinas 5 argumenter og evolusjon
Astrofysikken og liv
Ateist skaper sak for Gud
Axe-Vodder grunnlag for beregninger
Bakteriofag mutasjoner og Behes renvasking
Bio-kompleksitet vs felles avstamning
Casestudie i forutinntatthet
Cellehukommelse
Cellekjernen i 4-D
Cellemembraner -dynamisk design
Darwin Devolves omtale 1
Darwins Rapsodi
Den menneskelige hjerne er noe nytt
Descartes blunder
Design utover maskiner
Design-slutninger
Design-trick fra naturen
Det menneskelige oye
Dyrs opprinnelse krever tusenvis av gener
ET og Tyngdekraften
Embryologi utfordringer
Embryonisk utvikling
Empirisk oppdagbart
En celle -mange vev -hvordan
Er et foerste menneske-par mulig
Er vitenskapen objektiv
Erobret fisk land som vrakgods
Et oyeblunk
Evolusjon og Trump
Evolusjon som faktum
Formkoden i DNA-spiralen
Fra oksygen-til-kreft-teori
Frankenstein-advarselen
Fysikkens levende mestere
Gen-sekvenser og arters alder
Geneditering-bredt belyst
Genetikk uten epi foran -ufullstendig
Genomet og dets opprinnelse
Gjenbruk og Soppel-modell
Gjendrevet paastand om Kambrium
Gud-i-hullene-Meyer
Homo eller Pan - sapiens
Homologi argument-redusert
Hva er livet
Hvalfossiler i Adam and the Genome
Hvilken evolusjons kontrovers
Hvordan cellekjernen vokter sine porter
ID og MN
ID og utviklingsdebatten i 2017
ID rever og darwinist loever
Ikke-funksjonelle pseudogener
Ikke-reduserbar kompleksitet maskin-sammensetning
Ingredienser ulikt liv
Intelligent Design oppdagbart
Intelligent design vinner en annen nobelpris
Jorda enda mer privilegert
KSI i hundespytt og tre
Kambrisk vippepunkt-teori
Kjemisk affinitet -motorproteiner
Koder med romlig informasjon
Konvergens og felles avstamning
Kritikk av evolusjonaer informatikk
Krypteringssystem i gener
Kunststykker i Celle-sirkuset
Lambda p42 nylonase
Leisola-Heretic
Levende fossiler -under angrep
Livets opprinnelse-Tour
Loven om null magi
Manglende grunnlag innovasjon og funksjonalitet
Menneskelig genetisk mangfold
Menneskelig hjerne-utover tilpasning
Metodisk regularisme
Mikro og makro -design
Moderne mekanistisk vitenskap
Motbevis mot smaa gradvise mutasjoner
Newton om design
Nobelpris-for-designet-evolusjon
Nye proteinfolder i Adam and the Genome
OS og PV hos menneske-ape
Om abstrakter i sinnet
Om bad-design
Om kromosom2 og marionettpropaganda
Om menneskelig overherredoemme
Opprinnelse til Mitokondriene-motbevist
Orphan gener
Oyet og objektorientert programmering
Protein design
RNA-roller i cellefabrikken
Rom- vs celle- arkeologi
Selvkontroll i naturvitenskapen
Semantisk informasjon
To evolusjonister velter evolusjonsteorien
Univers -fininnstilt for hva
Universaler og abstrakter
Universet gjenspeiler et sinn
Utdatert evolusjons-klisje
Utrolige emigrasjoner
Utvalgte artikler fra 2018
Utviklet enzymer seg
Vitenskap som dogmer