Vitenskapelig artikkel harselerer med "menneskelig overherredømme"
Wesley J. Smith; 18. des. 2018
Oversatt herfra.
Bilde 1: Eileen Crist, via YouTube.


'Miljø-talsmenn' (Environmentalism) opererer med økende misantropi. Den misantropien har også sivet inn i vitenskapen.
Aktuell sak i relieff: Science, en av verdens mest fremtredende vitenskapelige tidsskrifter, har nettopp publisert et doktrine mot menneskelig eksepsjonellisme. Forfatteren, Eileen Crist , har en doktorgrad i sosiologi, ikke i noen av naturvitenskapene. Hun skriver for å advare om at enden er nær - og årsaken til den pågående katastrofen er "menneskelig overherredømme." Fra "Reimagining the Human" -her.


--Dette verdenssyn oppfatter mennesket som en fremtredende enhet som er overlegen til alle andre livsformer og har rett til å bruke dem og stedene de bor. Trossystemet om overlegenhet og berettigelse - eller menneskelig overlegenhet - manifesterer seg i en rekke antroposentriske allmenne antagelser, språklige konstruksjoner, institusjonelle regimer og hverdagslige handlinger til individuelle, gruppe-, statlige- og bedriftsaktører.

Crist bruker uttrykket "menneskelig overlegenhet" for å skape en mental assosiasjon i leserens sinn med ondskapen til raseoverlegenhet- på samme måte som globale oppvarmingsaktivister benekter skeptikere som "klima fornektere" for å knytte dem til Holocaust-benektere.

Mot Vesten
Crist angriper ikke bare menneskelig eksepsjonalisme, men også Vesten - som hun og hennes utgiver (Science) synes å glemme, er kilden til så mye vitenskapelig fremgang:
"Det er avgjørende å gjenkjenne at menneskelig overherredømme hverken er kulturelt eller individuelt universelt, heller ikke er det avledet på en enkel måte fra menneskets natur. Imidlertid har den vestlige sivilisasjon utarbeidet sitt mest kraftfulle, langsiktige uttrykk, og gjennom vestens økende innflytelse har innflytelsen til dette verdenssyn spredt seg over hele verden."
Og takk for det. Den vestlige sivilisasjonen skapte enestående frihet og generell velstand. Problemet i vår verden er for lite av "Vesten", ikke for mye. {Ikke nødvendigvis oversetters mening.}

Et "All-arters fellesrike"
Men nihilismen slår et slag. Crist appellerer oss til å avvise "menneskelig hegemoni" og omfavne et "all-artet fellesrike":
--Ved å operere på alle disse nivåene hindrer verdenssynet av menneskelig forrang og privilegium evnen til å stille spørsmål til menneskelig hegemoni over jordens iboende prakt og til tjeneste for et høyverdig menneskeliv i en nedjustert, rettferdig global sivilisasjon som er nøstet i et all-artet fellesrike.
Bare hvordan ville et "all-artet fellesrike" fungere, uansett? Jeg vet! Ved å gi "rettigheter" til "natur" og dyr - slik det allerede forekommer og er truet - her; med interesser fra ikke-mennesker og geologiske egenskaper som er representert i haller av makt og domstoler til ideologer som Crist.


Omfavn tilbakegang
Som alltid i radikalt miljøforsvar av denne typen, oppfordrer Crist oss til å omfavne tilbakegang:
--Det regjerende menneskelige naturhierarkiske verdenssyn hindrer dermed anerkjennelsen om at nedskalering og tilbaketrekning er den mest fremsynte veien fremover. Nedskalering innebærer å redusere den totale mengden mat, vann, energi og materialer som menneskeheten bruker og gjøre visse skift i hvilken mat, energi og materialer som brukes.
Denne kvantitative og kvalitative forandringen kan oppnås ved tiltak som kan senke den globale populasjonen innenfor en menneskerettighetsramme, redusere dyrehold, avfase fossilt brensel og omdanne en ekspansjonistisk, overproduserende, sløsende og forurensende økonomi til en resirkulerende, mindre travel, sparsommelig og mer økologisk godartet økonomi.
Tilsynelatende er Crist ikke klar over at Paris brenner på grunn av populære protester mot slike retningslinjer {Sikkert litt ulike grunner bakom dette -oversetters merknad}.


Når det gjelder det større filosofiske punktet, er det å benekte menneskelig eksepsjonalitet bare småtterier. Kan det være et rimelig spørsmål om at vi er den mest avanserte, og ja, moralsk viktige art som noen gang har bodd på planeten? Å akseptere den sannheten betyr ikke at vi har lisens til å ødelegge jorden. Vi alene er jo en moralsk art, noe som betyr at vi har høytidelige plikter, inkludert plikten til å behandle miljøet ansvarlig {oversetters understreking}- som våre mange lover for å følge opp dette, erklærer.

Omgivelses-mystikere som Crist er vanlige i disse dager. At Science, av alle publikasjoner, vil trykke slike følelsesmessig basert ekstremisme, er ikke bare sjokkerende, men viser den voksende faren for vitenskapssektoren fra menneske-fobier.

 

Tager: Dyrs rettigheter; Environmentalism; menneskelig eksepsjonalisme; misantropi; vestlig sivilisasjon.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund