Forskningsnyheter om evolusjon

(fra 2023)

Her finner du en del kortere artikler, oversatt fra evolutionnews.org.

Kan du spore noen hensikt, ut fra hvordan deler er organisert?

I så fall er du visere enn vitenskap, for den forholder seg ikke til det.

/Ev-New-2023

Adaptiv forgrening -en tryllestav
Blekksprutens unike gener
Darwins kategorifeil og deres konsekvenser
Evolusjonister innroemmer feil
Funskjon i junk-DNA
Harvard og ID
Hvordan jorden drifter forsyningskjeder
Ichtyosurers raske opprinnelse
Ikke-reduserbart design til lakse-osmose regulering
Immaterielt sinn paavirker kroppen
Ingenioerparadigme fremfor darwinisme
Kiselalger og mysteriet morfogenese
Maurnavigasjon fascinerer ingenioerer
Molekylaere maskiner
Neo-darwinismen maa mutere for aa overleve
Om bevissthet og evolusjon
Om mirakler av fysiologisk design
Omskriving av biologi uten spinn
Organismer som redder planeten
Pattedyr som oko-system ingenioerer
Sjimpanse-menneske genom forskjeller
Sjiraffens nakke
Ventetidsproblem for fjaer
Vitenskap peker til Teisme