Endre-faktaForskningsnyheter om evolusjon

(fra 2023)

Her finner du en del kortere artikler, oversatt fra evolutionnews.org.

Kan du spore noen hensikt, ut fra hvordan deler er organisert?

I så fall er du visere enn vitenskap, for den forholder seg ikke til det.

/Ev-New-2023

4 Virusmutasjons eksperiment -ikke problem for ID
70 aar med boklig visdom om opprinnelse til flercellet liv -feilaktig
ATP-syntase -mer enn spinning
Adaptiv forgrening -en tryllestav
Annen ATP-syntase -redder planeten
Avhengighetsmodellen anvendt -Prestin
Balanseevnens opprinnelse
Barn av lys og vann
Bevis for ID oppsummert
Biomimikk forbedrer menneskelig teknologi
Blekksprut Intelligens
Blekksprutens unike gener
Blodkoagulering hos virveldyr
Blodkoagulerings-kaskaden utfordrer evolusjonen
CS Lewis og alteret til den grusomme styrken
Cellen -maskin eller mer som et sinn
Cellen som et innebygd datasystem
Celler med sjekkpunkter og feilkorreksjoner
Cellevesikler med frakker
Cellulose -inntreffer ikke bare
ChatGPT om Fri vilje
Cronin-Tour debatten
Daarlig design.pdf
Darwins kategorifeil og deres konsekvenser
Darwins topp-10 argumenter mot egen teori
Disney til krig mot menneskelig eksepsjonalisme
Dyreledd muliggjoer ekstrem ytelse
ET og elefanten i rommet
Embryonal variasjon hos virveldyr -motsier felles avstamning
En evolusjonsmyte dekonstruert
Er det menneskelige oye bevis mot intelligent design
Er livet ei informasjons-skralle
Evolusjon og fri vilje
Evolusjonister innroemmer feil
Evolusjonister og falsifisering
Feilinformasjon om menneskelig opprinnelse
Forskjellen mellom Teistisk Kosmologi and Teistisk Evolusjon
Fosforsyklusen -Aarsak eller virkning
Fuglelignende dinosaurer illustrerer darwinistisk lureri
Funksjon i junk-DNA
Fysikalisme versus vitenskapspraksis
Fysikk -informasjonstap og intelligent design
Genialiteten ved fosterets sirkulasjonssystem
Guds storhet og design
Harvard og ID
Hoerselssans - mesterverk av ingenioerfag
Homo -habilis og rudolfensis
Homo naledi og menneskelig eksepsjonalisme
Hvem lyver om soeppel-DNA
Hvordan celler kommuniserer
Hvordan jorden drifter forsyningskjeder
Hvordan kroppen bevarer salt og vann balanse
Hvordan sommerfugl larver fikk bena -eller ikke
Hypoteser om kjaerlighet og fri vilje
ID driver vitenskapelig fremgang
Ichtyosurers raske opprinnelse
Ikke entre synkende skute-Oppsummering.pdf
Ikke-reduserbart design til lakse-osmose regulering
Immaterielt sinn paavirker kroppen
Ingenioerparadigme fremfor darwinisme
Ingenioerprinsipper forklarer livet bedre enn evolusjon
Ingenioerprinsipper fremfor evolusjonistiske prinsipper
Ingenioerspraak -inn i biologien
Intelligent design passerer Dawkins testen
Irreduserbar kompleksitet av spermceller
Isfisk designet for hemoglobinfritt blod
Jordas klima og atmosfaere-samleartikkel
Kan proteiner utvikle seg
Kiselalger og mysteriet morfogenese
Klokker i bakterier
Kobber og det menneskelige mirakel
Lewis og Scientisme
Liv uten formaal - den grunnleggende feilen
Lokal fininnstilling og beboelige soner
Mangan -noedvendig for livet
Mange koder i livet
Maurnavigasjon fascinerer ingenioerer
Menneskelig ingenioerkunst og biologi
Menneskelige embryoer fra stamceller
Metodologisk pluralisme
Miller forteller om biomimetikk
Modellcelle visualisert som en kompakt fabrikk
Molekylaere maskiner
Muskelsammentrekning
Naturlig seleksjon -en skjult natur-teologi
Naturlig utvalg som designerstatning
Neo-darwinismen maa mutere for aa overleve
Nikkel -noedvendig for livet
Noe mangler i det materialistiske rammeverket
Ny ankomst for kambrisk eksplosjon
Nyoppfunnen darwinistisk lov
Nytt post-junk-DNA-paradigme - RNA-gener
Om bevissthet og evolusjon
Om evolusjonaere modeller for menneskelig opprinnelse
Om menneskelige haler
Om mirakler av fysiologisk design
Omskriving av biologi uten spinn
Ondskap i en designet verden
Oppsummering av funksjoner for junk-DNA
Organismer som redder planeten
Pattedyr som oko-system ingenioerer
RNA verden -OTL Long Story Short
Sjimpanse-menneske genom forskjeller
Sjiraffens nakke
Skjelne ID fra kreasjonisme
Smart planteprogrammering
Soevn - designet til vaart beste
Soevn og oppvaakning -en designers gave
Sopp beskytter planter
Stoyreduksjon -en bemerkelsesverdig designloesning
Tour viser kjente forskeres bloeff
Uten jern, intet liv
Utformingen av seminalvaeske og saedkapasitasjon
Ventetidsproblem for fjaer
Vestigialt organ med absolutt kritiske funksjoner
Vitenskap peker til Teisme
Vitenskapelig materialisme avlet woke-deologi
Vitenskapens grenser
Zink og det menneskelige mirakel