Tegning og sliping

(fritt etter Ta imot 13.-14.nov; Geir H. Johannesen)

Tegning

Vi pleier å snakke om ekteskapet som et byggverk. Vi skal "bygge opp" et godt hjem, pleier vi å si. Og det er rett at vi ikke kan sitte med hendene i fanget og vente på at et godt hjem skal falle på plass rundt ørene på oss. Tvert imot kreves det innsats fra dem som skal dele hjemmet, livet gjennom. Ekteskapet er et byggverk.

ti budMen den som skal bygge det må bruke tegninger. Det skulle ta seg ut om folk bare kjøpte en haug med planker og satte i gang å spikre sammen et hus. Det skulle bli litt av et monument over egen udugelighet. Ingen gjør heldigvis det. Man bruker tegninger.

Akkurat slik vi har vi tegninger å bruke, også når det gjelder byggverket ekteskapet. Vi har dem i de ti Guds bud. Det er meningen at denne Herrens glade tegning av det gode liv, skal brukes også når ekteskapet skal bygges.

hus paa sandgrunnDessuten er det alltid slik at byggverket som tegningene risser opp, må stå på skikkelig tomtegrunn. Ingen griper en hustegning og setter i gang å bygge på en sandbanke ved nærmeste elvebredd. Sånn skal heller ikke mennesker bygge, verken sitt eget eller sitt samliv på løse innfall, følelser og meninger.

hus paa fjellNei, grunnen som alt skal hvile på, er det jeg har sagt dere, sier Jesus i Bergprekenen. Han har sagt oss hva kjærlighet er. Han var så glad i oss, at han gikk i døden for å frelse oss. Han har sagt oss med hele sitt liv, død og oppstandelse at kjærlighet innebærer å ofre seg for andre. Han har sagt at vi skal følge ham. Der har vi byggegrunnen å bygge hjemmet på, etter budenes tegninger.

Matt 7v24: Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.

- og sliping

anger managementEn gammel venn kalte alltid ekteskapet for sliperiet. Vi som har vært gift en stund, vet at det treffer godt. Å være gift, er å være i en sliperiprosess. Skarpe kanter skal slipes bort., fasetter av fargespill skal slippes fram. Slik skal de dårlige sidene bli borte, og de gode sidene skinne fram hos de to som deler livet. Meningen er at etter som årene går i ekteskapets sliperi, skal vi foredles som diamanter i et smykkeverksted.

Men en sliperiprosess er ikke enkel. Der må en være stø på hånden. Er man slepphendt og klossete, kan diamanten bli spolert.

Det gjelder også i høy grad i ekteskapets sliperi. Der har mange prøvd å ta hånd om liv og framtid sjøl, og være sin egen herre. Men altfor ofte edelstenble det et slepphendt grep. Verken fasetter eller fargespill ble som det var tenkt. Det gikk som med diamanter som kom i ukyndige hender.

Da er det godt å vite at det fins en ekspert på sliping av gode sider. Det finnes én som ikke er slepphendt. Det finnes én som har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Fra dåpens dag av har nemlig Gud elsket begge ektefellene som en dyrebar og umistelig eiendom. De to som er gift, er begge edelstener som Gud for det første har skapt, og for det andre kjøpt tilbake til sitt evige hjem med Jesu dyre blod. Derfor brenner han etter å foredle begge to med sine kjærlige hender, så de kan bli til mest mulig glede for hverandre.

i Guds henderDet går selvfølgelig an å blåse i det. Det går an å vri seg ut av Guds hender og vende Gud ryggen for tid og evighet. I motsetning til steiner er vi i stand til å bevege oss ut av smykkekunstnerens hender.

Men vi er skapt og kjøpt for å hvile i dem. Derfor bør en bønn daglig stige mot himmelen fra ekteskapets sliperi. Bønnen er slik: Herre, ta du hånd om oss med dine sterke hender.

Hebr. 13v5: La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.

 

ført i tastene av Asbjørn Lund