Start med deg selv - endre begge..

(fritt etter Kjærlighetsspråkene av Gary Chapman 8.-11.jan., Hermon Forlag)

bjelkenMatt. 7v3-5: Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: `La meg ta flisen ut av øyet ditt` når det er en bjelke i ditt eget øye? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

surSom ekteskapsrådgiver har jeg trukket én konklusjon: Alle ønsker at ektefellen skal forandre seg. -Vi kunne hatt et godt ekteskap om han ville hjelpe mer i huset. Eller: -Ekteskapet vårt ville vært flott om hun var villig til å ha sex mer enn én gang i måneden..
Han vil at hun skal endre seg, og hun vil at han skal forandre seg. Resultat? Begge føler seg fordømt og begge er sure.

Det Jesus sier i Matt. 7 er en god beskrivelse av problemet. Vi synes vi ser den andres feil så tydelig, og vi gjør hva vi kan for å rette på dem. Men sannheten er at våre egne feil fungerer som blindsoner i utsikten. Har vi ikke gjort noe med egne feil og mangler, har vi ingen rett til å kritisere ektefellen for hans eller hennes.

Det finnes en bedre metode: Begynn med deg selv. Innrøm at du ikke er perfekt. Vedkjenn deg noen av dine mest innlysende feil, og si til ektefellen din at du ønsker å forandre deg. Be om et forslag i uken til hvordan du kan bli en bedre ektefelle. Gjør hva du kan for å endre deg. Det er store muligheter for at ektefellen din vil gjøre det samme.

Bønn om endring.

- og forandre seg

Matt 3v2og 8: "Vend om, for himmelriket er kommet nær!" 8 Bær da frukt som svarer til omvendelsen!

rundkjoringFor ikke lenge siden sa en kvinne til meg: "Vi har de samme gamle kranglene om de samme gamle tingene. Vi har vært gift i tretti år og jeg er lut lei de samme problemene igjen og igjen." Denne kvinnen ville at mannen skulle omvende seg. I det uttrykket ligger at jeg er oppriktig lei meg for at jeg har såret andre, og at jeg velger å endre atferd.

Døperen Johannes forkynte at folket måtte omvende seg. De måtte snu seg bort fra syndene sine og vende seg mot Gud. Da Jesus begynte tjenesten sin, forkynte han det samme budskapet: Som vi ser i v8 er det fruktene, altså handlingene våre, som er bevis på at det er skjedd en forandring. Når Kristus får herske, er vi ikke fornøyd med å gjøre de samme syndene om og omigjen. Vi åpner oss i stedet for guddommelig hjelp til å forandre på tingene.

Når vi sårer partneren vår, må vi vedkjenne oss at det vi gjorde var galt. Det er ikke nok med det lettvint: "beklager". Vi må tenke gjennom hva vi kan gjøre for å endre atferden vår, slik at vi ikke sårer vår ektefelle på samme måte en gang til. Hvorfor skulle vi ikke ønske å gjøre det i den nærmeste relasjonen vi har? Mener vi det vi sier, når vi ber om tilgivelse, hører også omvendelsen med.

Bønn.

En må bestemme seg for forandring..

Esek. 18v30-31: Derfor, israelitter, skal jeg dømme hver enkelt av dere etter det han har gjort, sier Herren Gud. Vend om, vend om fra alle syndene, så ingen skyld skal felle dere! 31 Kast fra dere alle syndene dere gjør, og skaff dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, israelitter?

Vi må alle lære å be om tilgivelse. Grunnen er enkel: Vi er alle syndere. Fra tid til annen forandringsårer vi alle dem vi elsker mest. Når vi ber om tilgivelse, håper vi at den vi har vært stygge mot, vil tilgi oss. Vi gjør det enklere for vedkommende tilgi oss hvis vi også sier noe om at vi vil omvende oss og forandre oss. Som en kvinne sa: "Jeg vil ikke bare høre ordene; jeg vil se forandring. Når jeg skjønner at han har til hensikt å forandre seg, er jeg villig til å tilgi ham."

All sann omvendelse begynner i hjertet. Beslutningen om å forandre seg, viser seg blant annet ved at vi slutter å unnskylde eller bagatellisere det vi gjorde. Vi tar i stedet det hele og fulle ansvar for handlingene våre. Som bibelverset over sier, legger vi den syndige atferden bak oss og søker å få "et nytt hjerte og en ny ånd." Det er det bare Gud som kan gi. Han kan gi oss en ny lengsel etter å forandre oppførselen vår. Han kan hjelpe oss å gjøre ting på en bedre måte. Når vi forteller at vi ønsker å forandre oss, gir vi den fornærmede parten et glimt av hjertet vårt. Det fører ofte til tilgivelse.

Bønn om formidling.

Fruktbar unnskyldning.

Ordsp. 28v13: Den som skjuler syndene sine, skal ikke lykkes; den som bekjenner og vender seg fra dem, finner barmhjertighet.

Skal det bli noen frukt av at jeg ber om unnskyldning, kreves at jeg er villig till å forandre på oppførselen min. Verset over gjør det klart at når jeg prøver å skjule mine gale handlinger, kan vi ikke forvente noe godt resultat. Men når vi innrømmer (bekjenner) dem, og prøver unngå gjøre de samme feilene igjen, så finner en barmhjertighet.

Jeg husker John. Kona hans, Julie var ekstremt negativ. Uansett hva John sa, var Julie uenig med ham. Etter hvert forsto jeg at Julie så alt som enten godt eller ondt, rett eller galt. Hvis hun ikke var enig med John, som hun altså ikke var, så måtte det han mente være galt.

Det tok en stund, men til slutt ba Julie om unnskyldning for den negative innstillingen sin. Hun la også en plan for hvordan hun kunne endre den. Hun lærte seg bl.a. å si: "Det er en interssant måte å se det på," eller "jeg kan forstå det." Hun lærte seg å presentere tankene sine som meninger, ikke som dogmer. Hun lærte seg å si: "Min oppfatning er at.." John kunne tilgi henne, da han så at hun virkelig prøvde å endre seg. Oppriktig omvendelse kan redde ekteskap.

Bønn om mot.

 

 

Ført i tastene av en som har behov for dette: Asbjørn Lund