Gud, det er tøft å innrømme mine egne, gale mønstre, men jeg vet at jeg sårer ektefellen min på den samme måten om og om igjen. Gi meg mot til å innrømme feilene mine og omvende meg fra dem. Og når den jeg elsker gjør det samme, så hjelp meg til å vise nåde og tilgi. Amen.