Herre, jeg vet at jeg må gjøre noe mer enn å si at jeg er lei meg. Jeg må omvende meg fra negative mønstre i måten jeg er på overfor dem jeg elsker. Jeg vil gjerne forandre meg, men jeg trenger Din hjelp. Gi meg styrke til å omvende meg. Amen.