Far, det er så godt å tenke på at Du kan gi meg et nytt sinnelag og en ny ånd. Du må forandre hjertet mitt-det innerste i personligheten min. Hjelp meg å forandre oppførselen min. Jeg ønsker å formidle dette til min ektefelle også, slik at han eller hun skjønner at jeg ønsker å forandre meg. Amen.