Herre Jesus, takk for at du hjelper ektefellen min og meg til å forstå oss selv og hverandre bedre og bedre. Hjelp oss med å bruke denne kunnskapen på en klok, vennlig og ydmyk måte. Gi oss kreativitet og visdom når vi prøver å finne nye måter å forholde oss på til hverandres ømme punkter.