Sal.37v28: For Herren elsker det som er rett, han forlater ikke sine fromme. De blir bevart til evig tid, men de gudløses ætt ryddes ut.