Ordsp. 28,13: Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han/hun finner barmhjertighet.