Ordsp.19v14: Hus og gods er fedrearv, en forstandig kone er en gave fra Herren.