Ordsp. 18v21: Tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt.