Kol.1v4-5: For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige 5 på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet .