Kol.1v19-21: For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, 20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. 21 Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med deres onde gjerninger. .