Joh. 17v17: Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.