Jak.5v13: Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger.