Herre, jeg trengte denne påminnelsen om at vi begge er syndere. Begge to trenger vi ydmykhet nok til å våge innrømme det når vi tar feil. Gi oss tålmodighet nok til å behadle hverandre med kjærlighet og respekt. Du må tilgi oss for at vi har såret hverandre, og hjelpe oss å begynne på nytt. Amen.