Far, takk for rettledning i ditt ord om sinnemestring. Hjelp meg å praktisere dem. Hjelp meg til ikke å synde når jeg blir sint; og måtte jeg alltid behandle ektefellen min med respekt og kjærlighet! Amen.