Herre, ofte trenger jeg å gå en ekstra mil for å gjøre opp for meg. Hjelp meg å vise ektefellen min at jeg mener alvor, og at jeg ønker gjøre det som er rett. Gjør meg villig til å søke den forsoningen som forholdet vårt trenger.Amen.