Herre Jesus, jeg ber deg at Du må hjelpe meg å tenke før jeg svarer ektefellen in. Vis meg hvordan jeg kan være til oppmuntring, for jeg ønsker ikke stå i veien for de målene min kjære har satt seg. Hjelp meg så det blir mønsteret mitt å oppmuntre og gi anerkjennende ord. Jeg vet at det vil styrke forholdet vårt. Amen.