Herre Jesus, jeg er glad for de tingene ektefellen min og jeg kan snakke om. Hjelp oss til å være villige til å tenke gjennom hvordan vi kan få enda bedre kommunikasjon oss imellom. Amen.