Herre Jesus, Du vet at det mange ganger er vanskelig for ektefellen min og meg å ta avgjørelser sammen. Hjelp meg å huske at det ikke dreier seg om å vinne, eller at jeg skal få det som jeg vil. Men at vi prøver å komme fram til en løsning som fungerer for begge parter.. Hjelp meg, så jeg er villig til å lytte, forstå og inngå kompromisser, til beste for ekteskapet vårt.