Far, jeg vil takke deg for at din Sønn Jesus ble sendt for å frelse oss. Hans offer gjorde det mulig for deg å tilgi oss og glemme fortiden! Hjelp meg, så jeg slutter å dra frem igjen vonde ting som ektefellen min har gjort mot meg, og på den måten holde liv i de vonde følelsene. Jeg vil heller se framover mot den vekst og forsoning vi kan oppleve i fremtiden. Vis meg hvordan jeg kan tilgi og elske slik som Deg, Herre. Amen.