Herre Jesus, takk for ekteskapets gave og for det kameratskapet det kan gi. Jeg ønsker å gi ektefellen min vennskap og selskap, ikke ensomhet. Hjelp oss å bygge relasjonen vår sterkere og sterkere. Amen.