Herre Jesus, takk for at Du elsker meg enda jeg ikke har noe jeg kan gi tilbake. Hjelp meg å elske ektefellen min på samme måte, - fullt og helt uten å kreve kompensasjon, uansett. Amen.