Himmelske Far, jeg ber om visdom til å se de negative kommunikasjonsmønstrene i mitt eget og i forholdet vårt. Hjelp oss å se problemene, være villige til å endre oss og å gjøre de forandringene som trengs. Jeg ønsker å kommunisere på en måte som ærer Deg. Amen.