Herre Jesus, hvorfor er det så mye lettere for meg å kritisere enn å rose? Lære meg å legge merke til de gode sidene ved ektefellen min, og å si noe om dem. Jeg ønsker at ordene mine skal gi liv, ikke gjøre motløs. Jeg trenger Din hjelp, Herre, om jeg skal kære å gjøre dette til et nytt mønster for meg selv! Amen.