Herre Gud, hjelp meg å tenke objektivt gjennom budskapet når jeg merker at jeg går i forsvar. Hvis anklagen mot meg er sann, må du hjelpe meg å ta skritt som fører til positiv forandring. Hvis den ikke er sann, må Du hjelpe meg så jeg ikke svarer med samme mynt, men heller stoler på at Du vil gi meg ordene jeg skal si. Takk, Herre.