Herre Jesus, jeg har lett for å bli alt for rasjonell. Tilgi meg at jeg i min arroganse ignorerer de følelsene ektefellen min har. Gi meg ydmykhet nok til å innse at min måte å møte livet på ikke er fullkommen. Lær meg å verdsette min kjæres følelser og dele mine følelser med ham eller henne. Amen.