1.Tess5v11: Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.