1. Kor 13v7: Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.