Kommunikasjonsmønstre

- fuglearter

(fra Kjærlighetsspråkene av Gary Chapman 8.-13.des., Hermon Forlag)

Sal. 19v15: Ta vel imot de ord jeg taler, la mitt hjertes tanker komme fram for deg, Herre, min klippe og min gjenløser!

sinneVi kommuniserer alle sammen. Spørsmålet er på hvilken måte. Enkelt sagt er kommunikasjon å formidle noen av sine tanker, følelserog opplevelser for hverandre. Tilsynelatende er kommunikasjon ganske enkelt. En kan saktens lure på hvorfor mangel på kommunikasjon er en av de store samlivsproblemene. Én grunn er nok at følelsene våre ofte kommer i veien. Følelser som sårhet, sinne, frykt, skuffelse, frustrasjon eller lav selvfølelse kan hindre åpenheten.

I våre bestrebelser for å oppnå en viss følelsesmessig stabilitet, utvikler vi ulike kommunikajonsmønstre. Etter en stund er vi ikke en gang klar over dem selv. Vi gjør bare det som faller oss naturlig. Sjansen er stor for at dere både som individer og par har utviklet både positive og negative kommunikasjonsmønstre.

Vi skal nå se på noen negative mønstre vi kan falle inn i, og hva vi kan gjøre for å unngå dem.

Bønn om kommunikasjon.

- Duen

Samlivseksperter har diagnostisert noen alment ubredte kommunikasjonsmønstre som er ganske skadelige. Et slikt mønster er det vi kan kalle hvit dueduen. Den ene parten blidgjør den andre for å unnslippe hans eller hennes vrede. Fred for enhver pris er det overordnede målet. Typiske uttalelser fra Duen er: "det er greit for meg" eller "det som gjør deg tilfreds, gjør meg tilfreds."

Duer gjør hva de kan for å unngå negative reaksjoner hos den andre, og de unnskylder seg for den minste ting som kan ha irritert den andre, uansett hvor ubetydelig den måtte være. De er nesten aldri åpent uenige med ektefellen sin, uansett hva de måtte føle. Due mønsteret er ofte utslag av lav selvfølelse. "Tankene mine er jo ikke verd mye uansett, så hvorfor stresse dem?" Han eller hun kan være redd for hvordan ektefellen vil reagere på å bli motsagt.

Det sier seg vel selv at et slikt kommunikasjonsmønster ikke bygger autentiske ekteskap. Ærlighet ærer Gud og gjenspeiler hans bilde. Vi må lære oss å si sannheten, i nåde og kjærlighet - naturligvis, men vi må si sannheten.

Bønn om å snakke sant.

- Hauken

Rom. 8v1-2: Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.

haukHvis positiv kommunikasjon bygger et forhold, saboterer negativ kommunikasjon det. Et annet negativt kommunikasjonsmønster er "hauken." Noen av haukens typiske uttalelser er: "Det er din skyld, alt sammen," eller "hadde du bare hørt på meg, hadde vi ikke vært i denne situasjonen!" I dette kommunikajsonsmønsteret legger den ene parten all skyld på den andre. Hauken er sjefen eller diktatoren som aldri gjør noe galt og alltid har kontrollen. Han eller hun kan gå så langt som til verbal mishandling og si: "du gjør aldri noe riktig," "du roter det alltid til" eller "var det ikke for deg, ville alt ha vært fint." Hauken tar aldri på seg ansvaret for et problem.

Som oftest lider hauken av lav selfølelse. Han eller hun kan ikke innrømme egne feil, for det ville bekrefte følelsen de allerede har av å være mislykket. Hauken trenger å ta til seg den bibelske sannheten om at vi alle er syndere, men i Jesus Kristus har vi fått tilgivelse. Har vi bekjent og vendt oss bort fra syndene våre, er vi frie dem. Hvis ikke Kristus fordømmer oss, hvordan kan vi da fordømme hverandre? Kommunikasjon i et kristent ekteskap er at en frelst synder snakker med en annen frelst synder.

Kjenner dere igjen haukemønsteret fra deres eget ekteskap, må dere bekjenne og starte på nytt.

Bønn om tilgivelse og ny start.

- Uglen

1.Kor. 1v19: Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.

Mange av oss har utviklet negative kommunikasjonsmønste uten å være klar over det. De kan virke ødeleggende for ekteskapet vårt. Uglen kan være symbol på et annet slikt mønster: "La oss nå ta til fornuften her" er gjennomgangstonen. Rolig, kjølig og fattet er idealet. Slikt kan virke som mer mekanisk enn menneskelig, og de kan gi deg logisk svar på alt.

Rolig forklarer de alt du måtte ha å spørre om, og svarene lyder så fornuftige at du knapt skjønner det går an å mene noe annet. "Uglene" ser på seg selv som fornuftige og intelligente. De er stolt av at de ikke viser følelser, og hvis andre gjør det, venter de bare rolig til stormen har lagt seg, så fortsetter de på sine fornuftige resonementer.

Sannheten er at slik følelsesløs fornuft ikke alltid er Guds ideal for oss. Vi er kalt til å ta følelser inn over oss.

Det leie er at "Uglen" ikke kan se at de selv utgjør noe problem. De lurer på hvorfor ektefellen ikke setter pris på den uovertrufne visdommen de formidler. Av og til bør de vippes av pinnen!

Bønn for uglen.

struts gjemmer segStrutsen

Luk. 12v32: Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.

Det siste negative kommunikasjonsmønsteret vi skal ta for oss er "Strutsen." Typiske utsagn for denne type kommunikasjon er: "Om vi bøyer oss unna lenge nok, går det over.." Med dette mønsteret overser den ene parten konsekvent handlinger eller kommentarer som han eller hun ikke liker eller er enig i. Strutsen svarer sjelden direkte på hva den andre sier, men bytter heller tema og prater videre.

Strutser er aktive. Er de snakkesalige, skravler de i vei om alt og ingenting. Er de praktisk anlagt, har de alltid et eller annet de må ordne. Spør du om hva de gjør, får du sjelden et direkte svar.

snakke-fjesStrutsen har ofte en litt monoton måte å snakke på. Du kan avbryte og kommentere, men øyeblikket etter er strutsen i gang igjen, ofte uten den minste forbindelse til det du nettopp sa. Kanskje også om noe helt annet enn det du just kommenterte.. Prater går i alle retninger, og kommer sjelden fram til noen konklusjon. Tar du opp et emne som han eller hun synes er ubehagelig, kan vedkommende straks begynne å snakke om noe annet.

Ofte kan frykt eller ubehag ved konflikter som ofte fører til problemer, være grunner for oppførselen deres. Jesus oppfordrer oss til å se gjennom og over plagene, ikke for å unngå dem, men for bedre å kunne tåle det som møter oss. Har du eller ektefellen din "strutsetendenser," trenger dere kanskje hjelp av en ekteskapsrådgiver. Uten å ta opp problemene, er det stor fare for at strusen fortsetter å feie alt under teppet, og det er et dårlig grunnlag for åpen og ærlig kommunikajson.

Rom. 8v18: Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår.
1. Pet. 1v7: Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

Bønn for strutsen.

Endre mønster

Kol. 4v6: Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.

fem fingreVi har nå sett på endel usunne kommunikasjonsmønstre. Hensikten var ikke å gi noen utfyllende beskrivelse av fugleverdenen.. Vi kunne sikkert tatt med den selviske og utnyttende gjøken eller den bråkete og grådige måken m.fl. Poenget var imidlertid å identifisere noen av de mest hyppige problemene. Om deres problem ikke finnes blandt disse, må dere selv drive detektivarbeid for å bli enige om hva problemet er.

Nå skal vi se på fem forslag som kan endre disse mest vanlige mønstrene: Først må dere identifisere det mest framtredende negative kommunikasjonsmønsteret. Som vanlig bør hver partner fokusere først på sitt problem. Hvis begge ser bare på den andre, og begynner hakke løs på vedkommende- er mitt tips at det er hauke-mønsteret som er hovedproblemet.

1-2-3Neste skritt er å innrømme at mønsteret er nedbrytende for forholdet. Du kan for eksempel si: "Jeg har et hauke-mønster i kommunikasjonen, og det skader ekteskapet vårt."

Det tredje er å bestemme seg for å forandre på dette mønsteret. Forandringen skjer ikke bare av seg selv, fordi tida går. Ting forandrer seg først når vi bestemmer oss for å forandre dem.

Fjerde skritt er å bytte ut gamle mønstre med nye. Få tak i en god bok om kommunikajson, og lær hvordan god kommunikasjon ser ut. Så begynner dere å innarbeide disse mønstrene i ekteskapet deres. Jo da, det tar tid og det krever innsats, men utbyttet er stort.

tilgi megDet femte og siste punktet er å innrømme når dere faller tilbake i gamle mønstre. Ingen kommunikasjonsmønstre forandres over natten, og tilbakefall betyr ikke at det ikke nytter. Det er en naturlig del av endringsprosessen. Hold ut, og bekjenn tilbakefall! Med tid og stunder vil du og ektefellen merke forandring.

Gjør det til et mål å følge rådet fra Paulus: La kommunikasjonen mellom dere være vennlig, krydret med sannhet.

Bønn om bedre kommunikasjon.

 

Ført i tastene av en som har behov for dette: Asbjørn Lund