Egoisme vs. kompromisser

Rom. 5v5: Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.

(fritt etter Kjærlighetsspråkene av Gary Chapman 28.-30.sept., Hermon Forlag)

snakkefjesblomster-hjerteEgoisme

Forfatteren har møtt mange med problemer, etter et langt yrkesliv som ekteskapsrådgiver. Uten unntak er egoisme roten til problemer i ekteskapet, og roten til løsningen er kjærlighet. Kjærlighet og egoisme er motsetninger. Av natur er vi alle selvopptatte, men når vi blir kristne kommer Guds Ånd til oss med Guds kjærlighet. Lar vi den guddommelige kjærligheten flyte gjennom oss, er det det sterkeste vi kan gjøre for ektefellen vår.

Jeg har oppfordret mange opp gjennom årene til å bli med på et eksperiment: Om du og ektefellen din gir hverandre betingelsesløs kjærlighet i et halvt år. Finn hverandres kjærlighetsspråk og bruk det minst én gang i uken i et halvt år. Jeg har sett harde, kalde, slemme mennesker smelte lenge før det er gått et halvt år. Når du lar Gud uttrykke sin kjærlighet gjennom deg, blir du et redskap til helbredelse for ektefellen og ekteskapet ditt.

Takkebønn.

- kompromissse-lytt-laer

Ordsp. 18,15: Den kloke skaffer seg kunnskap, de vise legger vinn på å høre og lære.

Hvis det å ta beslutninger skal være et fellesprosjekt i ekteskapet, og det bør det være: Hva da når vi ikke er enige? Vi er ulike individer og vi har våre personlige tanker og følelser rundt hver sak. Det er slett ikke alltid de samsvarer med ektefellens. Skal vi kunne komme fram til enighet, må vi lytte, forstå og inngå kompromiss.

Først må du lytte, slik at du forstår hva ektefellen din tenker. Når en søker etter kunnskap, lytter og vurderer en. Om en prøver se saken gjennom den andres øyne, blir en lettere i stand til å forstå vedkommendes tanker og følelser. Når en har kommet så langt, kan en gå videre og prøve utarbeide et kompromiss. I følge Websters ordbok er et kompromiss "en overenskomst oppnådd gjennom gjensidige innrømmelser." Begge forteller sitt syn på saken, så prøver vi å finne en løsning begge kan være med på. Da må begge parter være villige til å forandre ting.

Motivasjonen er kjærlighet. Vi skal tenke på hva som er best for den andre. Kjærligheten sier: "Jeg ønsker det som er best for deg. Derfor er jeg villig til å endre planene mine for å kunne møte dine behov. " Uten en ånd av kjærlighet, kommer vi kanskje aldri fram til et kompromiss.

Bønn om kompromiss.

- alternativer

Ordsp. 12v15: Dåren holder sin vei for den rette, men vis er den som hører på råd.

Hvis ikke mann og kone lærer å komme hverandre i møte, kommer de til å bruke hele livet på å krangle. Det er nødvendig at vi lytter, forstår og finner fram til kompromisser. Det er et uttrykk for imøtekommenhet. Det er det motsatte av å være rigid, fastlåst, ubøyelig. Respekterer vi ektefellen vår som partner, bør vi også respektere hans eller hennes standpunkter. Det er verken visdom eller kjærlighet å være så steil på egne standpunkter at vi ikke tar ektefellens syn med i saken.

50-50Det er tre måter å løse en uenighet på. En av dem kan kalles å møtes på din side. Det er å si: "Nå som jeg skjønner hvor viktig dette er for deg, er jeg villig til å gjøre som du vil." Du lar det bli som han eller henne ønsker. Det kan være fordi dette er en av vedkommendes store kjepphester, eller for husfreden, eller at det ikke er så viktig for deg. En trøst kan være at en kan oppnå mer på andre områder, ved å gi seg på et punkt det kanskje har gått prestisje i.

Mulighet nummer to er å møtes på halvveien. Det betyr at du kan si: "Jeg er villig til å gi meg litt, og hvis du er villig til å gi deg litt, kan vi bli enige om en mellomting." F.eks: "Jeg blir med i selskapet hos mor din på fredag, om vi kommer tilbake tidsnok til fotballkampen på lørdag."

En tredje mulighet er: "Vi møtes senere." I denne situasjonen kan paret si til hverandre: "Vi kommer visst ingen vei akkurat nå. Inntil videre får vi bare være enige om å være uenige. La oss tenke over det hver for oss om det er noe vi overser, så får vi heller snakkes om det neste uke." I mellomtiden bør dere inngå våpenhvile, være snille og greie mot hverandre.

Bønn om respekt.

 

 

ført i tastene av en som jobber med dette: Asbjørn Lund