Begynnelse, forandring og fremtid

(fritt etter Kjærlighetsspråkene av Gary Chapman 14.-15.april og 14.okt., Hermon Forlag)

venner hand i handBegynnelse

Fork. 9,9: Nyt livet med den kvinnen du elsker, alle dager .. som Gud har gitt deg under solen. For dette er din lodd i livet, midt i alt det strev og slit som du har under solen.

En av fordelene med å være gift, er å ha selskap. En kjærlig og støttende partner er ikke bare godt for den mentale helsen, men for den fysiske helsen også. En studie som ble gjort for en tid siden av ti tusen menn, fra førtiårs alderen og oppover, viste at de som hadde en kjærlig støttende ektefelle, hadde betydelig færre hjerteproblemer. Ekteskapets nærhet og fortrolighet styrker den fysiske helsen.

Ensomhet i ekteskapet er derimot en trussel mot helsen. Guds mening var at ekteskapet skulle gi oss selskap og vennskap. Venner deler livet med hverandre. Når et gift par kommuniserer på ulike måter hver dag, utvikler de en følelse av vennskap og kameratskap. De stiller opp for hverandre. De står sammen i møtet med livets usikkerhet. Livet blir liksom mer overkommelig når vi har en å stå sammen med. Det var Guds plan.

Snakk med hverandre dere to, lytt til hverandre, og bygg relasjonen! La ikke ensomhet få lov til å stjele helsen fra dere.

Bønn om fellesskap.

- forandring

Kol. 3v14: Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.

Kontroll er et stort problem i en del forhold. En kvinne som levde med en kontrollerende ektemann, sa til meg: "Jeg føler meg som en fugl i bur, rettere sagt som en hamster. Jeg har ikke vinger lenger. Jeg ønsker ikke skille meg, men jeg vet ikke hvor lenge jeg kan leve under slikt press." Denne kvinnen hadde mistet friheten sin og følte på smerten av å være innesperret.

endring forutFinnes det håp? Ja, og det begynner med å tro på at ting kan endre seg. Kan hun være med å stimulere til denne forandringen? Ja! Den sterkeste påvirkningskraften hun har, er kjærligheten. Paulus skriver i verset ovenfor at vi skal ikle oss kjærlighet. Hvorfor? Fordi kjærligheten har kraft til å forene mennesker og knytte dem enda tettere sammen. Det er en mektig påvirkningskraft i ekteskapet.

I denne kvinnens ekteskap trengtes det to former for kjærlighet. Først kommer den milde eller ømme kjærligheten. Hun må lære seg å snakke mannens kjærglighetssrpråk. Slik møter hun hans behov for følelsesmessig kjærlighet. Dernest kommer den tøffe kjærligheten. Hun kan si: "Jeg elsker deg for høyt til å sitte her og gjøre ingenting mens du ødelegger ekteskapet vårt. " Så må hun sette noen grenser og si fra om konsekvenser. Kort sagt fortelle ham hvordan hun vil forholde seg inntil han begynner endre oppførselen sin.

Når ektefellen først møter den ømme kjærligheten, er han i stand til å ta imot den tøffe kjærligheten etterpå.

Bønn.

- og fremtid

Jer. 29v11: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

fremtid og haapHar du noensinne følt at ekteskapet ditt er håpløst? Selv om det skulle være i strid med hvordan er i dag, kan fremtiden din være lys. Gud planer for deg er gode, sier verset over. Gud ga dem til profeten Jeremia mens jødene var fanger i Babylon. Situasjonen kunne ikke bli stort verre, mente de. Mange av dem var sendt av gårde til et fremmed land, der kulturen var fiendtlig innstilt overfor jødene. De som var igjen hjemme levde under elendige forhold. De må ha lurt på om ikke Gud hadde forlatt dem. Men ordene Jeremia fikk, forsikret om at Han fortsatt hadde gode planer for dem. Det samme er sant for deg.

Fortidens feiltrinn behøver ikke ødelegge fremtidshåpet. Begynner du å ta riktige valg fra i dag av, er det gode utsikter til et ekteskap i vekst. Kommunikasjonen og den gjensidige forståelsen kan bli dypere enn noensinne. Når dere tilgir feil i fortiden, forteller hverandre om følelser og lærer å forstå og elske hverandre, kan du og ektefellen din få et fantastisk og tilfredsstillende ekteskap.

Dette er ikke bare ønsketenkning. Hundrevis av par som bestemte seg for å gå den veien, har opplevd at det er en realitet. Det hele begynner med at dere bestemmer dere for hver dag å gjøre det beste ut av det dere har.

Bønn.

 

 

ført i tastene av en som har behov for dette: Asbjørn Lund