Bibelen

Bibelen er skrevet av ca. 40 forfattere, over en periode på 1500 år. Til tross for dette, går det en rød tråd gjennom Bibelen.
Noen ønsker å fjerne det Gamle Testamente (GT) fra Bibelen.
Men GT omhandler Gud, hans ord og handlinger i historien; før inkarnasjonen. NT omhandler GUD og hans handlinger etter inkarnasjonen.
Augustins Bibelforståelse finnes oppsummert i sitatet: "NT ligger skjult i GT; GT er åpenbart/oppfylt i NT"
NT blir forklart av GT.

/Bibelen

20 viktige vers om jula
7 Dager som deler verden-synd-doed
Bibel-tolkning-fornuft-og-smh
Bibelen-kirken og ID-Del I
Bli i Kristus-Kristus i oss
Boenn-hva-hvorfor-hvordan
De 6 K-ene
De eldste kildene om Jesus
Disippelkurs-opplegg
Dodehavsrullene Birkeland 2015.pdf
Dodehavsrullene
Dom etter gjerninger
Dommen i Bibelen
Eks paa Bibelens troverdighet
Er den gammel
GT-begivenhet-NT-bekreftelse
God Gud-onde handlinger
Gud er skaperen.txt
Gud-i-GT-Jesus-i-NT
Guds hellighet
Guds straff-Helvete
Guds to store bud
Gudsrelasjonen
Hellig krig og vredens Gud i GT
Homofilt samliv-Del I
Homofilt samliv-Del II
Homofilt samliv
Hva kan jeg lese naar - Kopi
Hva kan jeg lese naar
Hvem er Den Hellige Aand.pdf
Hvem er jeg -i Kristus
Jakob vs Paulus
Jesu guddommelige handlinger
Jesus er Gud-vitnesbyrd
Jesus og Loven
Jesus om GT
Jesus-tvilere-II.txt
Job-perler
JohAapb Komm-slutten
Johannes evangeliet
Johannes-Jeg er
Johannes-aapenbaring-Del I
Johannes-aapenbaring-Del II
Johannes-aapenbaring
Johannes-evangeliet sist -men ikke sent
Jordas alder -og skapelsesdagene-brutto
Jordas alder -og skapelsesdagene
Josef og Jesus
Jungelens lov-Dan6
Kananeere og GT
Kommentar Hegstad-formalprinsippet
Kontring om Skapelse
Lese og fatte GT.pdf
Lev et liv i Aanden
Lovoppfyllelse og den rike unge mannen
Mennesket-i-verden
Mest delte Bibelvers
Mest om profeten Jeremia
Naadegaveliste.pdf
Naadegaver.php
Om dommen-svarinnlegg
Paulus korsteologi
Paulus og hans brev
Profeten Jeremia-del 1
Profeten Jeremia-del 2
Profetisk gave
Referat fra retreat aa skjelne aander.pdf
Skeptikere og Jesus -del I
Skeptikere og Jesus -del II
Skeptikere og Jesus
Skrift-prinsippet
Syner om dom-redning-resultat-Dan 7
TRO I PRAKSIS -1 JOHANNESBREV
TRO I PRAKSIS -EFESERBREVET-res
TRO I PRAKSIS -EFESERBREVET
TRO I PRAKSIS -FILIPPERBREVET
TRO I PRAKSIS -KOLOSSERBREVET
TRO I PRAKSIS -TESSALONIKERBREV
TRO I PRAKSIS 1-PETERSBREV
TRO I PRAKSIS 1-TESSALONIKERBREV
TRO I PRAKSIS 1-TIMOTEUSBREV
TRO I PRAKSIS 2-PETERSBREV
TRO I PRAKSIS 2-TESSALONIKERBREV
TRO I PRAKSIS 2-TIMOTEUSBREV
TRO I PRAKSIS HEBREERBREVET
TRO I PRAKSIS JAKOBSBREV
TRO I PRAKSIS JOHANNES AAPENBARING
TRO I PRAKSIS TITUSBREVET
TRO I PRAKSIS-JOHANNES EVANGELIET
TRO satt ut i praksis
Tro I PRAKSIS -GALATERBREVET
Tro I PRAKSIS -SYNOPTIKERNE
Tro i praksis-efeserbrevet
Tro i praksis
U-kritisk vitenskap