Aanden-Kristus Bibelen

Bibelen er skrevet av ca. 40 forfattere, over en periode på 1500 år. Til tross for dette, går det en rød tråd gjennom Bibelen.
Noen ønsker å fjerne det Gamle Testamente (GT) fra Bibelen.
Men GT omhandler Gud, hans ord og handlinger i historien; før inkarnasjonen. NT omhandler GUD og hans handlinger etter inkarnasjonen.
Augustins Bibelforståelse finnes oppsummert i sitatet: "NT ligger skjult i GT; GT er åpenbart/oppfylt i NT"
NT blir forklart av GT.

/Bibelen

7 Dager som deler verden-synd-doed
7 sannheter om helvete
Apostelen Peter -Bibelstudie
Bekreftet vitnesbyrd
Bibelen-kirken og ID-Del I
Bibelsk begrunnelse for historisk Adam og Eva
Bibelsk-skapelse
Bli i Kristus-Kristus i oss
Boenn-hva-hvorfor-hvordan
Boennekalender
De 6 K-ene
De eldste kildene -om Jesus
Den hellige Aand
Disippelkurs-opplegg
Dodehavsrullene Birkeland 2015.pdf
Dodehavsrullene
Dom etter gjerninger
Dommen i Bibelen
En-verdens-religion
Er den gammel
Et hellig liv
Ett evangelium -fire evangelier
Evangelier av oyenvitner
Fire evangelier-ett evangelium.pdf
Frelsende tro
GT - i lys av Jesus.pdf
GT- en profetisk bok-m-lenker.pdf
GT-Jesu Bibel-med-lenker.pdf
GT-begivenhet-NT-bekreftelse
GT-boken om Jesus-m-henvisn.pdf
GT–boken om Jesus-m-henvisn.pdf
God Gud-onde handlinger
Gud-i-GT-Jesus-i-NT
Guds hellighet
Guds straff-Helvete
Guds tanker for deg
Guds to store bud
Gudsrelasjonen
Handler Gud moralsk ondt
Helbredelse og Guds kraft
Hellig krig og vredens Gud i GT
Homofilt samliv-Del I
Homofilt samliv-Del II
Homofilt samliv
Hva kan jeg lese naar jeg er
Hvem er Den Hellige Aand.pdf
Hvem er jeg -i Kristus
Hvem jeg er i Kristus
Hvordan moete vanskelige Bibeltekster.pdf
Jakob vs Paulus
Jehovas vitner og Bibelen
Jesu guddommelige handlinger
Jesus -om det ondes problem-Luk13v1-5
Jesus er Gud-vitnesbyrd
Jesus i homodebatten
Jesus og Loven
Jesus om GT
Jesus vs Muhammed-forhold til fiender
Job-perler
JohAapb Komm-slutten
Johannes evangeliet
Johannes-Jeg er
Johannes-aapenbaring-Del I
Johannes-aapenbaring-Del II
Johannes-aapenbaring-ulike tolkninger
Johannes-aapenbaring
Johannes-evangeliet sist -men ikke sent
Jordas alder -og skapelsesdagene
Jungelens lov-Dan6
Kalt til fellesskap
Kananeere og GT
Kjaerlighet mer enn kjemi
Kontring om Skapelse
Krigene-i-GT.pdf
Krigfoering og mirakler
Kristi Guddom i Markus-evangeliet
Kristi guddom i GT
Kristus som frelser
Lese og fatte GT.pdf
Lev et liv i Aanden
Matteus-evangeliet
Medskyldige i Jesu kors
Mennesket-i-verden
Messias sin aapenbaring i GT
Messias-profetier-i-GT
Mest delte Bibelvers
Mest om profeten Jeremia
Naadegaveliste.pdf
Naadegaver.php
Om dommen-svarinnlegg
Oyenvitne-beretninger i NT
Paulus korsteologi
Paulus og hans brev
Profeten Jeremia-del 1
Profeten Jeremia-del 2
Profetisk gave
Referat fra retreat aa skjelne aander.pdf
Rom-for-Jesus-i-julen.png
Rop-til-meg-.jpg
Rotfestet-fatte-kjenne.jpg
Salt og lys
Skeptikere og Jesus
Sodoma og Gomorra
TREENIGHETEN FORKLART
TRO I PRAKSIS JAKOBSBREV
TRO satt ut i praksis
Tidligste manuskripter-datering
rikdom-frelse.jpg

Bibelen-Sann