Tro i praksis i Galaterbrevet

(Kilde. Bibelen Guds ord; studieutgaven)

TRO Praksis
Bilde

1. Veien til Gudsfrykt

Gudsfrykt er et resultat av at Jesus lever i deg ved Den Hellige Ånd. Det oppnås ikke ved at du prøver å holde visse påbud. Ethvert forsøk på å oppnå rettferdighet etter en liste er dømt til å mislykkes. Gud kaller oss til å tjene andre slik Jesus gjorde i den samme Åndens kraft og i den samme herlige friheten.

3v26-29: La Kristus få leve fritt gjennom deg;
4v19-20: Kristus skal vokse i oss, og vi minke;
5v1-3: Ytre lov-og konformitetspress skal ikke knuge oss ned;
5v4-6: Vi kan ikke fortjene frelsen;
6v7-9: Det vi sår skal vi også høste;

2. Veien til hengivelse

Den Hellige Ånd er nøkkelen til en stadig hengivelse og til å leve i Guds nåde. Bare når den Hellige Ånd bor i oss, kan loven oppfylles gjennom oss, reprodusere Kristi kraftfulle liv gjennom oss og i sannhet fri oss fra Loven

 

2v19-20: Lev et liv i Ånden
3v14: Det er i tro vi kan få og motta den Hellige Ånd;
5v16-26: Åndens frukt trenger vi alle: kjærlighet, glede, fred

3. Veien til hellighet

Vi må ikke la frihet fra loven bli en anledning til kjødelige aktiviteter. Husk at å være en del av Guds famile inkluderer gjensidig oppmuntring og ansvar.

5v13: Vi skal tjene hverandre i kjærlighet, fordi vi er Guds barn;
6v1-2: Ingen vil unngå fristelse, og vi har et felles ansvar i så måte;
6v7: Det er samsvar mellom hva som kommer inn og det som går ut

4. Troens vandring

Troen aksepterer Guds vitnesbyrd på en tillitsfull måte, og mottar frelsen som en fri gave. Loven ble gitt for å lede oss til Kristus. Derfor er enhver bruk av loven som et middel til å fortjene frelse, en forvrengning. Av natur foretrekker mennesket å søke frelse ved gjerninger. Det virker anstøtelig for menneskenaturen å tro at det ikke går an. Men Guds Ord sier at det er en fornærmelse mot Gud at vi tror at vi kan det.

1v6-8: Ikke prøv å endre, forbedre/forvrenge eller legge noe til evangeliet;
2v16: Kristus er vår rettferdighet, ikke egne gjerninger;
2v19-21: Det er ikke i oss selv vi skal makte mye, men gjennom at Kristus virker gjennom oss;
3v1-11: Kristenlivet skjer ved å høre og tro evangeliet;
3v23-29: Vi er Guds barn og arvinger gjennom tro og dåp;
6v10: Gjør godt mot alle, prioriter kristne

5. Veien til ydmykhet

Hvis vi tror vi er for åndelig modne til å falle, må vi ta oss i vare! Bibelen beskriver syndene til tidligere åndelige ledere som en advarsel til oss om å forbli ydmyke og åpen for rettledning. Alle trenger av og til å revurdere sin vandring med Gud. Vi blir alle holdt ansvarlige for våre handlinger og våre holdninger.

6v3-5: Ha et sunt selvbilde, åpent for rettledning;

6v14: Grunnen til at vi godtas av Gud, er Kristi kors

 

Bearbeidet og tilrettelagt for .htm-format ved Asbjørn E. Lund