TRO I PRAKSIS -TITUSBREVET

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven; enkelte ombyttinger)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Veien til gudsfrykt

Titusbrevet kaller oss til å kjempe for nåden, til å poengtere at gode gjerninger ikke kan lede til frelse, eller at nåden aldri må bli en unnskyldning for ugudelighet.

Vi må leve gudfryktig fordi Jesus har tilgitt oss og satt oss fri ved sin nåde. Guds nåde og Den Hellige Ånds kraft gjør oss i stand til å leve et fredelig og gudfryktig liv i ydmykhet og sannhet.

 

 

1v14: Gode gjerninger for å fortjene frelsen, indikerer at Kristi verk ikke er tilstrekkelig. Gode gjerninger skal gjøres fordi man er frelst, ikke for å bli det.

3v1-2: Underordne deg styresmaktene, ikke baktal og vær ydmyk.

3v4-8: Gjør gode gjerninger fordi Jesus har tilgitt oss i sin nåde, renset oss og gjort oss nye ved Den Hellige Ånds kraft.

3v9: Unngå diskusjoner og krangler om spørsmål som gjelder loviskhet og ytre, religiøse former.

2. Veien til hengivelse

En overgivelse av livet til Jesus frigjør oss til å elske Ham og gi oss helt til Gud. Om vi elsker Gud uten forbehold, blir vårt liv satt i brann av Guds ild. Den Hellige Ånd er fri til å forme og omdanne oss, samt bruke oss langt utover det vi trodde var mulig.

Gi deg til Gud på nytt i dag. Gi Ham hele deg, ikke hold noe tilbake. Gi deg selv til Mesteren, som en Guds tjener (doulos).

 

 

1v1: Følg Pauli eks. som Jesu Kristi tjener.

1v2: Tilbe Gud som lovte evig liv før tidens begynnelse. Sett håpet til hans løfter, for Han er til å stole på.

3v4: Tilbe Jesus og vit at Jesus viser Guds godhet og kjærlighet mot oss.

3. Veien til hellighet

Guds nåde lærer oss å gjøre gode gjerninger, ikke for å fortjene frelse, men fordi vi er frelst.

Vi er gjort hellige for å leve et hellig liv. (Bli hva du er). Et hellig liv er responsen fra Guds utvalgte folk på Kristi forløsende kjærlighet og uendelige nåde.

 

 

2v11-14: Forstå at Jesus satte oss fri fra ondskap og fra å falle i synd igjen og igjen. Han har gjort oss hellige, og gjort oss til sitt eget folk.

Et hellig liv er responsen fra Guds utvalgte folk på Kristi forløsende kjærlighet og uendelige nåde.

 

4. Troens vandring

Det å vandre i tro innebærer å ta opp problemer og unngå vranglære, splittelse og ugudelighet. Ledere må vandre i tro når de skal omgås å lede Guds folk.

Sett din lit til Gud når det er nødvendig for å konfrontere ugudelighet, og husk at Jesu kjærlighet må være ditt motiv og forbilde.

 

 

1v5: Forstå at vi alle støter på problemer som krever løsning. Be at Gud gir deg visdom og bruker deg til å løse problemer du og de omkring det står ovenfor.

1v12-14: Målet med irettesettelse er å gjenopprette den det gjelder til en sunn tro. Irettesett på en måte som fører til gjenopprettelse.

2v14-15: Oppmuntre til tro, forman folk til å leve i gudsfrykt, avslør vranglære, overbevis gjennom Åndens kraft og irettesett for å gjenopprette en sterk tro.

3v10-11: Forman dem som volder splittelse, etter én eller to formaninger skal fellesskap med dem som volder splittelse brytes.

 

 

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund