TRO I PRAKSIS -JAKOBSBREV

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven; enkelte ombyttinger)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Veien til gudsfrykt

Et gudfryktig liv er hovedfokuset i Jakobs brev. Her får vi praktisk undervisning i å leve og vokse i gudsfrykt. Jakobs brev er også kalt NT's Ordspråksbok.

Når Luther reagerer negativt på Jakobs brev, kan det være at han leser det i samme kontekst som Romerbrevet, der siktemålet og sammenhengen var en annen.

 

 

2v1-18: Ikke gjør forskjell på folk og vis barmhjertighet

3v2-12: Rens det indre, det hjertet er fullt av, flyter munnen over med..

4v1-6: Be etter Guds vilje, og være ydmyke

4v7: Vær lydig mot Gud og stå den onde i mot

4v11: Slutt med baktalelse, ikke gjør deg til dommer over andre

4v13-16: Vær Gud undergitt, og husk at framtiden er i hans hender

4v17: Om vi vet noe godt å gjøre, så gjør det

5v1-6: Ikke bruk vår rike status til å undertrykke de fattige

2. Veien til hengivelse

Jakob gjør det klart at vi ikke kan tjene to herrer. Vi kan ikke med rette si at vi elsker og tjener Gud, om vi lever et ugudelig liv. Helhjertet innvielse til Gud, praktisk uttrykt gjennom gode gjerninger er det livet Jakobs brev kaller oss til.

Ta tid til å innvie hjerte og liv på nytt til å elske, følge og lyde Jesus.

 

1v17: Gud er den gode, som vi skylder takk for alt

3v16-18: Visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest .. fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter

 

3. Veien til hellighet

Jakobs brev utfordrer alle hellige til å leve et hellig liv. Jesus døde for våre synder, ikke for at vi skal fortsette å synde, men Hans død setter oss fri, så vi har makt og frihet til å velge ikke å synde.

Vi skal leve et hellig liv, fordi vi er blitt gjort hellige av nåde gjennom troen på Jesus Kristus. Lev i hellighetens glede og frihet.

 

1v12-16: Salig er den som holder ut i fristelser. Ikke bli ført vill..

 

4v8-10: Hold dere nær til Gud og ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.

 

 

 

4. Troens vandring

Tro uttrykkes gjennom gode gjerninger. Tro er ikke en idé, som er skilt fra det virkelige livet. Troen skal skape i oss rett livsførsel, rette motiver, rette tanker og rette relasjoner. Våre gode gjerninger stadfester at troen lever og er aktiv i oss.

Søk å leve i tro på en praktisk måte hver eneste dag.

 

1v2: Om vi møter alle slags prøvelser, skal vi likevel takke Gud under alle forhold

1v3: For .. når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet.

1v4: Målet med utholdenheten er fullkommen gjerning, så vi kan være fullkomne og hele

1v5: Om noen blant oss mangler visdom, skal vi be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han/hun skal få.

1v19-20: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. Sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud.

2v18: Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.

5v7-8: Vær tålmodige, liksom en bonde som venter på avling om høsten

5v14: Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund