TRO I PRAKSIS -2. PETERSBREV

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven; enkelte ombyttinger/egne formuleringer)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Troens vandring

Tro på det Kristus har gjort for deg og på herligheten som venter. Løftene hans er store og dyrebare, de er til å stole på. De har vist seg å bestå prøven og er inspirert av Den Hellige Ånd. La håpet om hans komme påvirke livet, slik at du lever i Gudsfrykt og tro når Han åpenbarer seg.

1v4: Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden.

1v16-21: Øyenvitner beretter om Jesu herlighet, som også profetordet vitner om. Det er ikke gitt til egen tydning, men liksom det ble gitt ved Ånden -skal det tydes av Guds Ånd i bønn.

3v10-13: Vi må leve gudfryktig, mens vi venter på Herrens gjenkomst, og en ny himmel og jord skal komme til syne.

 

 

 

2. Veien til gudsfrykt

Når du opplever fristelser, er det viktig å se på Gud, for du vet at Han har makt til å befri deg.

Fristeren vil ha oss til å tro at uten restriksjoner blir vi virkelig fri, men synd trelbinder, og du klarer ikke bli fri den alene.

Hold deg derfor borte fra synd, og lev i Frelserens nærhet.

2v9: Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser, men holder de urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag,

2v19: Frihet lover de, men de er selv slaver av forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av.

3v16:2 Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv.

3. Veien til hengivelse

Vær på vakt mot falske lærere og lærdommer, ved:

a) å kjenne Jesus som sannheten og sannhetens ord

b) Gi forholdet til Herren 1.prioritet

Bruk tid med Ham, snakk med Ham, åpne hjertet for Ham og lær Ham å kjenne. Han elsker deg og lengter etter å tilbringe tid sammen med deg.

 

1v2-3: Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre! 3 Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt.

3v1-2: Mine kjære! Dette er det andre brevet jeg skriver til dere. Med disse brevene ville jeg vekke dere opp, så dere fortsatt kan ha et rent og oppriktig sinn. Jeg ville minne dere om 2 det de hellige profetene har sagt, og om det budet deres egne apostler har fra Herren og Frelseren.

3v17-18: Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og blir ført vill av mennesker uten holdepunkt, og mister fotfestet. 18 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen.

4. Veien til hellighet

2. Petersbrev lærer oss å legge merke til falske læreres urette livsførsel. De skjulte eller mørke hemmeligheter hos dem, står i kontrast til det hellige livet Gud ber oss å leve.

Et hellig liv er et festningsverk mot falske lærere.

Ved dette vil vi være i stand til å avsløre hvem de er, for det gir seg utslag i urettferdige frukter i livene deres. Søk å vandre i ett hellig liv, ved Guds nåde og kraft.

1v5-8: Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt, 6 innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt, 7 gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. 8 For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus.

2v18-22: Om du har vendt om fra verdens urenhet, pass på så du ikke igjen blir slave under den!

3v14-15: Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. 15 Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham.

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund