TRO I PRAKSIS -1.TIMOTEUSBREV

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven; enkelte ombyttinger)

TRO:

PRAKSIS:

Bilde

1. Veien til gudsfrykt

Guds Ord viser oss hva som er gudfryktig oppførsel, som stammer fra en gudfryktig holdning i liv og tilbedelse. Gud har definert gudsfrykt gjennom Jesu Krisi eksempel, og Han sendte Den Hellige Ånd for at vi skulle bli mer lik Ham.

 

 

2v9-10: Om en vil leve gudfryktig, skal ens pynt skal være gode gjerninger

4v7-8: Gudsfrykt er mer nyttig enn askese/selvplaging

4v12: Vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet

2. Veien til hengivelse

Profetiske ord kan bli grunnlag for mange håp og stor tro for mange.

Slike ytringer kan oppmuntre oss til å holde ut i prøvelser og krevende kamper, når vi gjør Herrens vilje.

 

1v5: målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro

1v18: strid den gode strid

6v12: strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til

3. Veien til hellighet

Hellighet forkaster ikke det Gud har skapt som menneskelige goder, og den fordømmer heller ikke dem som med rette bruker det Gud har kalt godt.

Hellighetens kilde er et personlig forhold til Jesus, ikke et system av gjerninger.

 

1v3-7: Vær på vakt mot læremessig avvik og kjødelig selvsikkerhet

4v3-5: Vær på vakt mot loviskhet som er mot Guds vilje

6v3-10: Legg vinn på gudsfrykt med nøysomhet, og vær på vakt mot pengekjærhet

6v17-19: De rike skal bruke mammon til å vinne seg venner i de evige boliger

 

 

4. Troens vandring

Vise troende lar ikke sin innlevelse bli distrahert av ytre argumenter og historier som viser bort fra Skriften. Sannhet er mer praksis enn teori.

Døm all lære etter hva den produserer, ikke etter hvordan den lyder. Unngå derfor forførelse fra demoninspirerte lærere, som kan lyde bra, men som fører til ødeleggelse og død.

 

 

1v8-11: Loven er spesielt rettet mot lovbrytere

4v1-2: Forførelse vil gå forut for forfølgelse

6v20-21: Mennesketilvirket kunnskap, kan føre vill i forhold til Guds 'dårskap'

 

5. Lærdom for ledere

Det kristne lederskapet bør følge Skriftens krav, slik vi ser dem her, så de står støtt i livet og er grunnfestet i troen.

Alle ledere må være motivert av ett ønske om å tjene, og de må holde orden i menigheten.

Alt Guds folk må kontinuerlig be for dem som har autoritet og ansvar i menigheten, så vel som i samfunnet.

2v1-6: Gå i forbønn for ledere og mennesker omkring oss

3v1-7: En må vise på hjemmebane at en kan lede på bortebane

3v8-13: Lederes hederlighet skal prøves før en settes til tjeneste

4v13: Pastorens viktigste tjeneste er forkynnelse av Ordet, formaning og undervisning

5v13-16: En skal sørge for sine nærmeste og ikke velte ansvar over på menigheten

5v22: Innsett ikke ledere uten forutgående prøvetid

 

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund