TRO I PRAKSIS -EFESERBREVET

(Ut fra Bibelen Guds Ord -Studieutgaven)

TRO
Praksis Bilde

1. Veien til Gudsfrykt

 

Å vokse i Gudsfrykt innebærer at vi

lærer å leve et liv som i større grad ærer Gud,

og at vi følger Kristi eksempel.

 

4v28: 'Det er saligere å gi enn å ta';

5v1-2: Ha Kritus som forbilde;

5v8-10: Vi skal leve i samsvar med det vi er;

5v15-17: Vær gode forvaltere av de ressurser vi har fått;

6v19-20: Bønnens ressurs må forvaltes godt;

2. Veien til hengivelse

 

Søk, lengt og tørst etter å forstå og kjenne Kristi kjærlighet til deg. I Ham er du blitt et Guds barn. I Ham er du fullt godtatt. I Ham finner du en kjærlighet som er høyere og dypere enn du kan forestille deg. Ved Åndens hjelp kan vi begynne å forstå denne kjærligheten, og da blir vi stadig mer fylt av Guds fylde.

1v3-6: Alle som er i Kristus, er utvalgt til å bli erklært rettferdige og kalles Guds barn

3v14-19: Ved troen kan vi stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Kristi kjærlighet overgår all kunnskap;

3. Veien til hellighet

 

Ettersom Gud elsker oss med så stor en kjærlighet, har han renset oss ved Jesu Kristi blod, og gjort oss rene ved sin nåde.

Gjør det gode Gud har kalt oss til å gjøre, men husk at du bare er hellig ved Hans nåde.

1v7-8: Vår frihet er kjøpt med Kristi blod;

Ef3v20: Helliggjørelse er dypest sett Guds verk, vi er bare målet for den.

4v20-24: Kle dere i det nye mennesket;

4. Troens vandring

 

Stol på Jesus, ta imot Den Hellige Ånds fylde, og stå fast i troen. Gud har skapt oss til å gjøre gode gjerninger, som Han har lagt ferdige foran oss. Kle deg daglig i Guds fulle rustning.

1v13-14: Evangeliet er sannhetens ord, i troen på det har vi fått et pant på vår arv;

2v4-10: Av nåde er vi frelst, ved tro. Det er ikke vårt verk, men Guds gave. Det beror ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv;

 

6v10-18: Vi må ta på Guds fulle rustning, så vi kan bli stående. Frelsens hjelm og Åndens sverd -Guds ord, må tas i mot i tro. Be til enhver tid;

 

Tilpasset til .htm-format ved Asbjørn E. Lund