TREENIGHETEN FORKLART
postet på 6. februar 2019 10. februar 2019 av Ryan Leasure
Oversatt herfra.


Hva er treenigheten? Tenk på det i et øyeblikk. Hvordan ville du forklare denne doktrinen til noen som aldri har hørt om den? Det er ganske vanskelig, ikke sant? Er det tre guder eller bare en? Er Faderen den største Gud? Skapte han Sønnen og ånden? Er hver person en tredjedel Gud eller fullstendig Gud? Spørsmålene er nesten uendelige.
Treenighet -bilde.


Til tross for vanskeligheten, bør kristne søke å forstå treenigheten fordi det er læren som gjør kristendommen unik. Det er så grunnleggende for troen at å savne det betyr å savne kristendommen. Det er ikke en overdrivelse. Det er så viktig.
Så, i det gjenværende rommet, vil jeg gjerne gi en grunnleggende introduksjon til Treenigheten. Håpet er at dere begge vil forstå denne doktrinen og glede deg i den samtidig. Tross alt vil Gud ikke bare at vi skal forstå hans natur. Han vil at vi skal elske ham - å glede oss i ham. Min bønn er at denne korte artikkelen vil hjelpe deg med å gjøre nettopp det.


FADEREN, SØNNEN OG HELLIGÅNDEN ER HVER ISÆR GUD
Kristne har bekreftet, dateres tilbake til de tidligste århundrene at Faderen, Sønnen og Helligånden er hver Gud. Den gamle Nikenske bekjennelsen bekrefter denne påstanden, men kirkens fedre som skrev trosbekjennelsen, nådde sine konklusjoner basert på Skriften. Det vil si at Skriften var og er den endelige autoriteten for kristen dogmer.


FADEREN ER GUD
Hva sier Bibelen da om hver persons guddommelighet? Det erklærer utvetydig at Faderen er Gud. Så mye at nesten ingen nekter dette. For eksempel bekrefter 1 Korinter 8: 6 "1 Kor 8,6 Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi." I tillegg, i Johannes 17: 3, Jesu bønn til Faderen der han erklærer "Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus."


SØNNEN ER GUD
Bibelen bekrefter også at Sønnen er Gud . Johannes 1: 1 hevder: "Joh 1,1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." Vi vet at Ordet refererer til Sønnen fordi bare noen få vers senere sier Johannes til oss: " Joh 1,14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. "(Joh 1:14).
Legg merke til at Johannes 1: 1 hevder at Sønnen både er med Gud - han er forskjellig fra Gud - og samtidig er han Gud. Johannes gir oss ikke den fulle Treenigheten her, men han erklærer at Sønnen er på samme nivå med Faderen. Han har også eksistert fra begynnelsen - en åpenbar henvisning til 1. Mosebok 1: 1. Faktisk sier to vers senere Johannes til oss i Joh 1,3-4 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. " Dermed spilte Sønnen en kritisk rolle i skapelsen sammen med Faderen.


DEN HELLIGE ÅND ER GUD
Endelig lærer Skriften at den Hellige ånd er Gud. I Apostlenes gjerninger 5 konfronterer Peter Ananias og Safira for deres svik. Han spør i Apg 5,3-4 "Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? 4 Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for."
Legg merke til at Peter anklager Ananias for å lyve for Den Hellige ånd, og samtidig at han løy for Gud. Det vil si at Den Hellige ånd er Gud.
I tillegg bekrefter Paulus Den Hellige ånds guddom i 1 Kor 3,16 . "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? " Legg merke til spesielt hvem som bor i de kristne. På den ene siden kan Paulus si at Gud bor i deg når han sier at du er Guds tempel. Og på den annen side kan Paulus si at den Hellige ånd bor i deg. Med andre ord er Gud og Den Hellige ånd en og den samme.


DET ER ÉN GUD
Hvis vi stoppet her, kan vi bli fristet til å tro at Bibelen lærer tre guder. Men det ville være en feil. Skriften lærer ensartet at det bare er én Gud.
Ta 1.Mos 1,1 for eksempel. "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." Hvilken Gud? Teksten innebærer at det bare er én. Det skiller ikke mellom forskjellige guder fordi den eneste gud skapte alle ting.
Flere ganger i hele Det gamle testamente bekrefter Gud at han er den eneste Gud. Han erklærer i Jesaja 45: 5, "Jes 45,5 Jeg er Herren, ingen annen, det finnes ingen annen gud enn jeg." Andre steder uttaler han i Jes 44,6 Jeg er den første, og jeg er den siste, det finnes ingen annen gud enn jeg."
Kanskje den mest siterte GT-teksten blant jødene sier at det bare er én Gud. 5.Mos 6,4 utbryter: "Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en."


TRINITARISKE TEKSTER
Så langt har vi observert flere tekster som indikerer at Faderen er Gud, Sønnen er Gud, og Den Hellige ånd er Gud. Og vi har sett på flere tekster som bekrefter at bare én Gud eksisterer.
Med unntak av Johannes 1-teksten, gir ingen av disse teksten i seg selv en robust representasjon av treenigheten. Derfor, vil jeg fremheve to forskjellige tekster, i dette avsnittet, som viser treenigheten fullt ut.


MATTEUS 28: 18-19
I den Misjonsbefalingen forkynner Jesus i Matt 28,18-19: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn."
Noen få raske observasjoner er på sin plass her. Først legg merke til at Jesus sier at vi skal døpe dem i 'navnet', det er Faderens, Sønnens og Helligåndens navn -i entall. Ikke 'navn' (i flertall), men i entall. Så på den ene siden bekrefter Jesus at det bare er ett navn. På den annen side bekrefter han imidlertid at alle tre personer i guddommen har del i det navnet. I tillegg innebærer han at alle er likeverdige. Det er ingen hint at den ene er mer Gud enn de andre.


MATTEUS 3: 16-17
Vi leser i Matt 3,16-17: Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: "Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede."


Legg merke til at denne teksten presenterer alle tre medlemmene av Treenigheten som samtidig forskjellig fra hverandre. En av de mest populære trinitariske kjetteriene, kjent som modalismen, lærer at Gud bare er en person som manifesterer seg som forskjellige personer - eller moduser - gjennom historien. For eksempel sier modalister at Gud manifesterte seg som Gud Far i Gamle Testamentet, som Sønn under evangeliene, og nå som ånden etter Jesu himmelfart.
Problemet for modalisme, er at den ignorerer tekster som denne som bekrefter at alle tre personer eksisterer samtidig og forholder seg til hverandre.


TREENIGHETEN DEFINERT
Ved første øyekast ser det ut til at vi er dårlige i mate. Tre enheter er Gud, men det er bare én Gud. Det er ingen tvil at det kan volde hodebry. Det er lett å se hvorfor den tidlige kirken kjempet over dette. De så med rette at Faderen, Sønnen og ånden alle var Gud. Men samtidig anerkjente de at Bibelen lærte at det bare er én Gud. På den ene siden så de "tre-enhet", og på den annen side så de 'enhet.' Det er her vi får begrepet tre-enhet. "Tre-enhet" betyr tre i ett.
For å opprettholde Guds 'tre-enhet' og 'enhet' på samme tid måtte den tidlige kirken definere visse termer. For det første erklærte de at 'tre-enhet' refererte til Treenighets-personer. Det vil si at tre forskjellige personer - eller roller - eksisterer evig i guddommen. Vi burde gjenkjenne, sa de at Faderen ikke er Sønnen eller ånden, Sønnen er ikke Faderen eller ånden, og ånden er ikke Faderen eller Sønnen.


For det andre uttrykte den tidlige kirken at 'enhet' refererte til Guds essens eller hans natur . Det vil si at de forskjellige personene i guddommen - Faderen, Sønnen og Helligånden - alle deler nøyaktig samme natur med hverandre. Akkurat som Faderen er evig, er Sønnen og ånden evige. Akkurat som Faderen er kjærlighet, er Sønnen og ånden kjærlighet. Som Faderen er allvitende, er Sønnen og ånden allvitende. Du griper ideen.
Således bekreftet den tidlige kirken, som de så det i Skriften, at Faderen er fullt ut Gud, Sønnen er helt ut Gud, og ånden er fullt ut Gud, men det er én Gud.
Så hvordan skal vi definere treenigheten? Her er en god definisjon:
Det er én Gud som eksisterer evig som tre forskjellige personer - Faderen, Sønnen og Den Hellige ånd - og hver av disse personene er fullt og helt Gud.


ELSK TREENIGHETEN
Tenk deg en dag at ektefellen informerer deg om at det er noe veldig viktig om dem som er vanskelig å forstå. Hun anerkjenner at du ikke fullt ut kan forstå alle detaljene, men fordi hun elsker deg, og vil at du skal elske henne for hvem hun er, deler hun de vanskelige detaljene med deg.
Hva slags ektefelle ville du være hvis du sa, "vet du hva, dette er for vanskelig for meg å forstå. Jeg vil ikke engang prøve?" Jeg vil si at du ville var ganske ille. Fordi en kjærlig ektefelle ønsker å vite alt de kan om den de elsker.
På samme måte, hvis vi sier at vi elsker Gud, bør vi strebe etter å vite alt vi kan om ham. Dette betyr ikke at vi forstår alt fullt ut. Tross alt er treenigheten virkelig vanskelig å forstå. Men samtidig har Gud valgt å åpenbare seg for oss som en treenighet som betyr at han mener det er veldig viktig for oss å vite det om ham.
Så derfor bør du prøve å forstå treenigheten. Med mindre du ikke elsker Gud. Men hvilken kristen kommer til å innrømme det?

FORFATTER: RYAN LEASURE
Har en M.A tittel fra Furman University og en M.Div. fra de sørlige baptistenes teologiske seminar. Han tjener for tiden som pastor ved Grace Bible Church i Moore, SC.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund