Lik Sodoma og Gomorra?

Hva gjør vi med vårt Sodoma og Gomorra?
Likekjønnet ekteskap, Abortloven..


Vi som Guds barn i Norge har et ansvar for landet vårt, for folket vårt og det er bare en måte vi kan vise at vi tar dette ansvaret på alvor, ved BøNN.
Sodoma og Gomorra er i ferd med å innta Norge, det er bare en grunn til at Guds velsignelse ikke er tatt bort fra oss enda og det er mange trofaste bønnekjempers utrettelige bønner for landet og folket: 1. Mos.18v20 - 19v29. 1.Mos. 19v29: "Slik skjedde det da Gud ødela byene på sletten, at Gud husket på Abraham. Han førte Lot ut fra ødeleggelsen da Han ødela byene der Lot hadde bodd."


Hva er det som skjer i Norge i dag?
-Likekjønnet ekteskap har blitt det "normale"
-Nå er det på trappene med en lov som sier at det blir forbudt å si at det er feil.
-PRIDE i barnehagene, skolene,
-Kommunene roses opp i skyene for sine jubel-marsjer for Pride-bevegelsen.
-De som løfter sin stemme mot galskapen, stemples som Homo-Fob, er uten kjærlighet osv. osv.

Man kan si hva man vil om Ulf Ekman, men for mange år siden hørte jeg en preken av ham der han advarte mot den militante homofile adferden som vil komme. Altså rett og slett homofil voldtekt som kommer til å spre seg og til dels allerede har gjort det.
Selvsagt er voldtekt like galt uansett hvem som gjør det, jeg bare peker på i hvilken retning Norge beveger seg.
Biotek-loven: Ved lov-endring i 2009 fikk lesbiske par adgang til assistert befruktning i Norge, ved at kravet infertilitet ble fjernet som eneste grunnlag for grunnlag for ass. befruktning.
Foreløpig gjelder dette ikke enslige kvinner MEN hvor lenge?
Hvor lang tid tar det før mannlige homofile krever rett til å få barn på lik linje med lesbiske par, med argumentet om diskriminering?
Altså kommer kravet om å tillate egg-donasjon og om å tillate surrogat-mor på lik linje med sæd-donasjon.

Hvis ikke dette er direkte angrep på Guds forordning for familie- og samfunns-strukturen hva er det da? Gud skapte oss til Mann og Kvinne for å oppfylle jorden og bli mange.
Her gripes det rett inn i skaperverket som tilsidesettes til fordel for ren og skjær egoisme og perversiteter som normaliseres.
Det eneste som kan hindre Gud fra å stanse sine velsignelser over Norge er at vi som Guds barn løfter våre røster, ikke bare i bønn men også for å advare om hva som kan bli resultatet av den politikken som føres der ALT er tillatt så lenge det føles greit for MEG.


Vi må slutte å gjemme bort disse temaene fra forkynnelsen i frykt for å støte mennesker i menighetene. Hvis ikke vi forkynner Guds ord som det er, hvordan skal da de troende vekkes til inderlig bønn mot disse lovene og for Guds rikes utbredelse på jord? Hvordan skal Gud kunne endre samfunnet vårt hvis ikke vi forkynner Guds vilje for landet og folket? Jeg snakker ikke om vår forkynnelse overfor de ufrelste, men i menighetene, oss troende mellom. Det er på disse sakene Gud kommer til å dømme oss som menighet.


Ja Ånden skal overbevise om synd (Joh16v8), men det krever forkynnelse også om synd. Det forutsetter en forkynnelse av HELE Guds ord som sannhet fra evighet til evighet.
Vi kan ikke beskyldes for å være uten kjærlighet når grunnen til at vi forkynner Guds vilje er å redde mennesker fra fortapelsen. Vi vil at mennesker skal bli frelst fra evig død til evig liv.

Sang av gruppa 'Jerusalem': Sodom (-sangen er over 40 år og gjelder i like stor grad Norge i dag).

Hentet fra FB-gruppa Bibelfellesskapet