SALT OG LYS: Å FINNE DEN LEGITIME BALANSEN I DET KRISTNE LIVET
Oversatt herfra.
Av Brian Chilton


Livet handler ofte om å finne den rette balansen. For mye av noe, er dårlig for en person, til og med vann. å fortære for mye vann vil føre til at man mister elektrolytter og mineraler, noe som kan føre til død - en tilstand som kalles hyponatremi. Poenget er at balanse er viktig for nesten alt. Det samme gjelder det kristne liv og kristen teologi. Vurder problemet med guddommelig suverenitet og menneskelig frihet. Hvis en person aksepterer Guds suverenitet uten menneskelig frihet, aksepterer en person en deterministisk filosofi der mennesker ikke blir noe mer enn forhånds-programmerte roboter. Hvis en person aksepterer menneskelig frihet og forsømmer guddommelig suverenitet, blir personens oppfatning av Gud feilaktig til det punkt at personen hevder at Gud ikke vet noe om fremtiden. Begge konseptene er utover Skriftens lære i min forståelse. Balanse er viktig i ens tolkning av Skriften.


Bilde 1. Salt-Lys-Bibel

Jesus presenterer to begreper om det kristne liv i sin klassiske melding: Bergprekenen. På den ene siden sier Jesus u Matt 5,13: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. På den annen side sier Jesus i Matt 5,14-16: Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Et trekk uten det andre fører til en illegitim kristen livsstil og en feilaktig bibelsk tolkning.


Salt - (minus) Lys = Legalisme
Først instruerer Jesus den kristne å være jordens salt. Salt ble brukt i bibelske dager som et rensemiddel, samt et stoff for å legge til smak i mat. Hvis saltet mistet sin smak, var saltet ikke bra for noe annet enn å bli kastet ut. Det verdiløse saltet ville bli kastet ut for å ikke gjøre noe annet enn å drepe gresset som det falt på. Salt representerer en persons rettferdighet, så vel som menneskets fremtreden for sannheten.
Hvis en person har salt i sitt liv uten lys (som representerer Guds kjærlighet og nåde), blir personen en legalist. Legalistisk kristendom har ført flere individer til ateisme enn Karl Marx og Charles Darwin kombinert. Legalisme kan også føre til dannelse av kulter og kultiske kirker som er ekstremt bekymrende! Legalisme er en ikke-autentisk kristent livssyn som Jesus og Paul ofte bekjempet. Ikke bli fariseisk eller en judaist i din holdning til sannhet. Som Paulus sier i 1.Kor 13,3: Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.


Lys -(minus) Salt = Liberalisme
Jesus forteller også sine disipler: 'Dere er verdens lys' (Matt 5,14). Dette er spennende da Jesus også sier at han er verdens lys (Joh 8,12). Lys er et symbol på Guds nærvær (Salme 27,1, som er Guds lys er (Joh 1,5; Jes.9,2 og 6-7; 2.Kor 4,6). Lys representerer Guds kjærlighet, nåde og godhet. Jesus sa at hvis vi følger ham, "Tro på lyset, mens dere enda har lyset, slik at dere kan bli lysets barn" (Joh 12,36a). Dermed kan folk bare være verdens lys hvis de har mottatt verdens lys i deres liv. Videre, det å la Guds lys skinne fram, betyr at vi deler Guds kjærlighet og nåde med en mørk verden.
Men hvis en person lever sitt liv med lys som ikke er blandet med salt, så aksepterer personen en liberal tenkemåte som er like ødeleggende som legalisme. Liberalisme deler i denne forstand Guds ord og utvider Guds kjærlighet, men holder ikke en standard av sannhet og moralsk rettferdighet. Resultatet er et liv som ikke er undergitt av Guds sannhet og til slutt blir utvannet. Denne personen er ironisk en som blir mer mottakelig for kulter og kult-lignende bevegelser på grunn av sin naivitet.


Salt + Lys = Legitimitet.
Den eneste legitime konstruksjonen er en som kombinerer salt og lys. Salt uten lys fører til legalisme, lys uten salt fører til liberalisme, men salt og lys fører til en legitim kristen vandring. Paulus bemerker at et kjærlighetsliv er en som "finner ingen glede i urettferdighet, men gleder seg over sannheten" (1 Kor,13 6). Du kan kanskje si, "Ja, men jeg liker ikke å fortelle noen at de kan ha tatt feil." Tenk på dette: Hvis du var vitne til noen som ikke var klar over at han eller hun stod farlig nær en klippekant, ville du råde dem til å vær forsiktig eller bare la dem falle til sin død? Den kjærlige tingen å gjøre, ville være å advre om faren. På samme måte bør kristne være kjærlig og stå for sannhet og forlenge Guds nåde til alle de møter ved gode gjerninger. Som Jesus sa, må vi både være jordens salt og verdens lys. Som en venn av meg sa en gang: "Bare Jesus hadde den rette balansen. Vi må forsøke å finne den balansen selv. "

Video-adresse -her.

Merk: Bellator Christi prøver å endre nettadressen på YouTube-kanalen for å matche navnet på dette nettstedet. Vi trenger 100 abonnenter for å få dette til å skje. Hvis du ikke allerede har det, vennligst abonner på YouTube-kontoen din her . Vi er nesten der! Klikk på Abonner på YouTube-kanalen for å hjelpe meg. Takk!

Brian G. Chilton er grunnleggeren av BellatorChristi.com og er vert for The Bellator Christi Podcast. Han mottok sin Master of Divinity i teologi fra Liberty University (med høy gradering); sin Bachelor of Science i religionsstudier og filosofi fra Gardner-Webb University (med æresbevisning); og mottok sertifisering i Christian Apologetics fra Biola University. Brian er for tiden påmeldt Ph.D. program i teologi og apologetikk ved Liberty University og er medlem av det evangeliske teologiske samfunn og det evangeliske filosofiske samfunn. Brian har vært i departementet i over 15 år og fungerer som senior pastor i Westfield Baptist Church i det nordvestlige North Carolina.

Original Blog Source -her.

 

Oversettelse og bilder ved Asbjørn E. Lund